Sisäilmainfopiste – sisäilmatietoa kuluttajille

Sisäilmainfopiste-toiminta sai alkunsa Sisäilmavuonna 2002, kun eri järjestöillä oleva taitotieto haluttiin koota yhteen infopisteeseen ja välittää olemassa olevaa tietoa ruohonjuuritasolle.

Vuosituhannen alussa Sisäilmainfopisteitä perustettiin yhteensä 175. Infopisteet olivat osittain niin sanottuja kylmäpisteitä, joissa oli jaossa vain materiaalia; miehitettyjä pisteitä oli esim. kaupungintalojen ala-auloissa, terveyskeskuksissa ja kirjastoissa. Vähitellen kylmäpistetoiminta lopetettiin. Tiedon tarve kuitenkin lisääntyi huimaa vauhtia, ja Sisäilmainfopiste jalkautettiin neuvontapisteenä erilaisiin tapahtumiin.

-Sisäilmainfopiste-toiminnan tärkein tehtävä on välittää asiantuntevaa asumiseen ja sisäilmaan liittyvää riippumatonta ja oikeaa tietoa, selventää Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnanjohtaja Hannele Rämö, joka on ollut Sisäilmainfopiste-toiminnassa mukana alusta alkaen.

Sisäilmainfopiste on nykyisin vuosittain mukana monissa tapahtumissa – messuilla ja koulutustapahtumissa – ympäri Suomen. Sisäilmainfopisteellä jaetaan kuluttajille eri toimijoiden tuottamia oppaita ja tarkastuslistoja. Valtaosa Sisäilmainfopisteen aineistosta on saatavilla myös sähköisenä Sisäilmayhdistyksen kotisivuilla. Sisäilmainfopisteellä annetaan lisäksi maksutonta sisäilmaneuvontaa; neuvojina ovat alan ammattilaiset ja eri alojen asiantuntijat. Neuvontaa on saatavilla myös ruotsiksi.

Sisäilmainfopiste-toimintaa koordinoi Sisäilmayhdistys. Toiminnassa ovat mukana myös Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Asumisterveysliitto AsTe ry, Hengitysliitto ry, Säteilyturvakeskus STUK ja VVS Föreningen i Finland rf. Toimintaan saadaan avustusta ympäristöministeriöltä.

-Sisäilmainfopiste-toiminnassa mukana oleva järjestökenttä kunnioittaa ja osaa hyödyntää toistensa erityisosaamista, Rämö kiittelee järjestöjen hyvin sujuvaa yhteistyötä.

Neuvoja monenlaisiin haasteisiin

Sisäilmainfopisteellä tulee vastaan monenlaisia kysymyksiä ja huolenaiheita. Tavallisesti kodissa on jokin sisäilmaan ja/tai asumisterveyteen vaikuttava ongelma, johon etsitään apua. Myös asuntokauppoihin liittyvät sudenkuopat ja vastuukysymykset ovat tavallisia. Paljon kysytään myös ilmanvaihdosta, hajuista ja erilaisista myrkyistä ja halutaan saada tietoa, mistä voisi saada apua ja tukea omaan tilanteeseensa. Tilanteet ovat hyvin monenlaisia.

-Parasta Sisäilmainfopiste-toiminnassa on se, että tieto menee suoraan suodattamatta ruohonjuuritasolle ja tietenkin se, että voi omilla tiedoillaan, osaamisellaan ja kokemuksellaan olla avuksi. ”Onneksi olette olemassa” -palautteet myös ilahduttavat, Rämö sanoo.

Sisäilma-aiheisia tietoiskuja ja luentoja

Monien messujen ja tapahtumien yhteydessä järjestetään sisäilmaan liittyviä asiantuntijaluentoja ja tietoiskuja, jotka ovat tärkeä osa monien messujen luentotarjontaa. Luennoilla kerrotaan esimerkiksi, minkälainen on kodin hyvä sisäilma, minkälainen vaikutus sisäilmalla on ihmiseen ja miten voi tunnistaa hometalon.

Luennot vetävät tilan täyteen kiinnostunutta yleisöä, ja ne ovatkin saaneet kiitosta niin yleisöltä, luennoitsijoilta kuin messujärjestäjiltäkin. Luennoitsijoiden näkökulmasta Sisäilmainfopisteen järjestämät asiantuntijaluennot ovat hyvä keino paitsi välittää tietoa myös olla kontaktissa ihmisten kanssa.

-Itse olen infopisteneuvonnan lisäksi luennoinut eri tapahtumissa monista radoniin liittyvistä aiheista, kuten radonmittauksista, radonkorjauksista ja uudisrakentamisen radontorjunnasta, ylitarkastaja Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta kertoo.

-Sisäilmainfopiste-toiminnassa mukana oleminen ja jalkautuminen kansan pariin on meille tärkeää. Tapahtumissa jaamme tietoa sekä messuvieraille että infopisteen muille päivystäjille ja lisäämme siten tietämystä radonista, Holmgren jatkaa.

Tärkeä osa messutarjontaa

Sisäilmainfopiste-toiminnasta kiinnostuneita paikkakuntia ja messujärjestäjiä on tällä hetkellä jo koko maassa. Vuosittain Sisäilmainfopiste on mukana tietyissä tapahtumissa, mutta myös vaihtuvia tapahtumia infopisteen vuosikalenteriin mahtuu.

Messujärjestäjän kannalta Sisäilmainfopiste on vaivaton tapa tarjota messuvieraille riipputamonta ja maksutonta sisäilmaneuvontaa, kun asiantuntevat, idearikkaat ihmiset ja ajankohtaiset materiaalit tulevat paikalle.

-Sisäilmainfopiste on erinomainen lisä tapahtumiimme. Asiantuntevat luennot, tietoiskut ja neuvonta tarjoavat ratkaisuja messuvieraiden huolenaiheisiin. Epätietoisuutta oman kodin tai työpaikan mahdollisesta ongelmasta voi purkaa asiantuntijoiden kanssa, ja maksuttomat oppaat antavat tietoa myös mukaan, Anne Saarinen, Tampereen Messut Oy:n asiakkuuspäällikkö sanoo.

-Sisäilmaan liittyvät asiat ovat ns. kestosuosikki, ja ne puhuttavat vuosi toisensa jälkeen. Sisäilmainfopisteellä messukävijät saavat esittää omakohtaisia kysymyksiä ja saada selville oman tilanteensa vakavuuden ja mahdolliset vaikutukset ja korjaustoimenpiteet, OMAKOTI- ja Rakenna & Remontoi -messujen messupäällikkö Jussi Ruotsalainen sanoo.

-Asiakkailta saamamme palaute on ollut pelkästään positiivista. Asia on koettu tärkeäksi niin kuluttaja- kuin ammattilaistapahtumissakin – Sisäilmainfopiste palvelee kaikkia sisäilma-asioista kiinnostuneita, Messukeskuksen ohjelmatuottaja Mari Katajamäki toteaa.

Teksti: Anna Merikari