SISÄILMAN RADONIN PITOISUUSARVOT KIRISTYVÄT

EU:N PIIRISSÄ on katsottu tarpeelliseksi kiristää asuntojen radonpitoisuuden vaatimustasoa tasoon 300 Bq/m3. Se on alempi kuin tällä hetkellä Suomessa oleva virallinen vaatimustaso 400 Bq/m3. Suomella on aikaa neljä vuotta ottaa muutos omiin säännöksiin.

Toimenpiteiden aikataulusta Suomessa ei ole vielä tehty päätöstä. Vaatimusten kiristäminen ei todennäköisesti kuitenkaan aiheuta suuria muutoksia Suomessa tapahtuvaan radontorjuntatyöhön. Pahimmin radonin vaivaamilla alueilla on asiaan kuitenkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.