Sisäilmaongelmien ratkaiseminen työpaikoilla on vaativaa

Työterveyspäivillä Tampereella todettiin, että sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat harmittavan yleisiä, mutta useimmiten ratkaistavissa. Työpaikalla ongelmiin kannattaa varautua jo ennen kuin niitä ilmenee, niin ratkaiseminen sujuu helpommin. Sisäilmaryhmän perustaminen on toimivaksi todettu käytäntö. Sisäilmaryhmään kuuluvat työntekijöiden, kiinteistöhuollon ja työterveyshuollon edustajat sekä esimies, työsuojelupäällikkö ja valtuutettu.

Vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen (Kuva: TTL)

– Kun sisäilmaryhmässä sovitaan toimijoiden välisistä rooleista ja yhteisistä pelisäännöistä, on työpaikalla valmiina toimintamalli hankalampiinkin sisäilma-ongelmiin, vanhempi asiantuntija Katja Tähtinen Työterveyslaitokselta kertoi.

Sisäympäristöön liittyvät asiat tulevat silloin tutuiksi ja ongelmien ratkaisemisesta tulee arkipäivän toimintaa. Keskeistä siinä on Tähtisen mukaan avoin viestintä. Joskus kuitenkin sisäilmaongelmat kärjistyvät ja tunnelma kiristyy. Silloin tilanteen selvittämiseen saatetaan tarvita ulkopuolista asiantuntijaa. Varsinkin terveysriskeistä viestiminen vaatii ammattitaitoa.

Työterveyslaitoksen vinkit

Työterveyslaitos tarjoaa vinkkejä ja faktoja sisäilmaongelmien ehkäisyyn:

• Hoida rakennuksen kuntoa ja korjaa viat heti. Kiinteistönomistaja vastaa rakennuksen ylläpidosta ja korjaamisesta. Sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä rakennuksen hyvällä kunnossapidolla.
• Tunnista ja ratkaise ongelmat. Ongelmien taustalla on usein rakenteiden liiallinen kosteus ja ilmanvaihdon puutteet.
• Selvitä koetut haitat ja oireet. Kosteus- ja homevauriot voivat lisätä hengitystieoireita ja astmaa, mutta eivät muita sairauksia. Haitat ja oireilut ovat usein ohimeneviä.
• Arvioi aina kokonaisuus. Tilojen käyttäjien kokemukset pitää arvioida yhdessä teknisten selvitystulosten kanssa. Käyttäjien kokemuksiin vaikuttavat rakennuksen ominaisuuksien lisäksi psykososiaalinen kuormitus, huolestuneisuus, pelot, työilmapiiri ja yksilölliset tekijät.
• Ratkaise ongelmat yhteistyössä. Sisäilmaongelmien ratkaiseminen kuuluu ensisijaisesti työnantajalle ja kiinteistön omistajalle, mutta myös henkilöstön, työsuojelun ja työterveyshuollon edustajilla on roolinsa ja tehtävänsä.
• Viesti usein ja avoimesti. Avoin viestintä poistaa turhia huolia, lisää luottamusta ja helpottaa ratkaisun löytymistä. Viestintä kannattaa miettiä etukäteen.
• Toimi ennakoivasti myös sisäilmaryhmässä. Sisäilmaryhmä kokoaa sisäilmaongelman osapuolet saman pöydän ääreen. Ryhmä ei ole pelkästään ongelmatilanteiden käsittelyä varten, vaan myös ennakoivan toiminnan koordinoija.

Sisäilmaryhmän toimijoiden rooleihin ja tehtäviin voi tutustua tarkemmin Työterveyslaitoksen julkaisuista, kuten Tietokortista Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli. Siitä saa myös tilaajan ohjeen sisäilmasto-ongelman selvittämiseen.