Sisäilmapaja13: Vantaalla sisäilma-asiat on viety strategiasta käytäntöön

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila toivotti pajaväen tervetulleeksi yhteen Suomen nopeimmin kasvavista kaupungeista. Anttila totesi kaupungilla olevan kehittyvänä, kasvavana kaupunkina vastuullinen rooli myös ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

– Saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuonna 2030 edellytämme rakentamiselta ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Ilmastosta huolehdittaessa tulee kuitenkin pitää koko ajan mielessä myös sisäilmasto, eikä mitään ratkaisuja tule tehdä sen kustannuksella, Anttila painotti.

Tero Anttila.

Anttilan mukaan sisäilmapajan teema Strategiasta käytäntöön juontaa juurensa Vantaalla jo 1990-luvun puolivälistä alkaen panostettuun strategisen johtamisen kehittämiseen, jolla on ollut osuutensa sisäilmaongelmien selättämisessä.

– Kun sisäilmaongelmia alkoi ilmetä Vantaalla, myös päättäjät tarttuivat niihin varsin tarmokkaasti. Sisäilman parantaminen otettiin vahvasti mukaan kaupungin strategiaan jo päättyneen valtuustokauden aikana 2018–2021, ja uskon myös siitä olleen apua tulosten saavuttamisessa.

Pajapäivien aikana kuultiinkin useita alustuksia siitä, miten Vantaalla sisäilma-asioihin on pureuduttu ja miten niitä on käytännössä hoidettu – viety strategiasta käytäntöön.

Oppilashuollon yhteistyö sisäilma-asioissa

Ensimmäisenä pajapäivänä kuultiin mielenkiintoinen keskustelu, miten Vantaalla oppilashuollon yhteistyö toimii sisäilmatilanteissa.

Vantaalla on 45 peruskoulua, joissa opiskelee noin 24 000 oppilasta. Vantaalla on sisäilmaongelmien hoitamiseksi ja sisäilmasta oireilevien koululaisten tukemiseksi luotu toimintamalli, jonka keskiössä ovat oppilas ja hänen perheensä, koulu sekä terveydenhoito.

Vantaan kaupunki sai vuonna 2018 Suomen ensimmäisen – ja ainakin toistaiseksi ainoan – sisäilmaterveydenhoitajan, jonka tehtävänä on kouluterveydenhuollon keräämien oireilmoitusten analysointi, koordinointi ja prosessin kehittäminen yhteistyössä perheiden, koulujen, kaupungin sisäilmatiedottajan ja muiden sidosryhmien kanssa.

– Seurantajakson aikana on tehty 20–128 oireilmoitusta per lukukausi, joten ilmoitusten määrä koulumäärään suhteutettuna on kaiken kaikkiaan pieni, sisäilmaterveydenhoitaja Katriina Baptista kertoi.

Katriina Baptista.

Baptista totesi sisäilmaoireilun olevan aina monitekijäistä, mutta tähdensi sen selvittelyyn tarvittavan myös monta tekijää: perhe, koulu, oppilashuolto, ulkopuolinen hoitotaho, sisäilma-asiantuntijat, tiedottaja, ympäristökeskus ja puhtauspalvelut.

– Tuemme yhdessä sisäilmasta oireilevaa. Kukaan ei pysty hoitamaan asiaa yksin.

– Valtaosa tapauksista saadaan ratkottua omalla koululla tehtävin toimenpitein, kuten hankkimalla luokkaan ilmanpuhdistin tai vaihtamalla ryhmää tai luokkaa, joilla saadaan tuettua lapsen ja nuoren terveydellistä tilanteen kohentumista. On olemassa lukuisia erilaisia käytännönjärjestelyjä, ja vain harvoin joudutaan hakemaan ratkaisua toisesta koulusta, Baptista sanoi.

Ylästön koulun rehtori Satu Ollilan sanoin sisäilmatilanteen hoitamisessa ollaan aina yksittäistapauksen äärellä. Hän totesi sisäilmatilanteen aiheuttavan ymmärrettävästi perheissä huolta ja pelkoakin. Onhan kyse oman lapsen terveydestä.

Satu Ollila.

– Koululla lähdetään hyvin herkästi hakemaan ratkaisua tilanteeseen, jotta luottamus koulunkäynnin turvallisuuteen säilyisi eikä perheen tarvitsisi kantaa huolta lapsen terveydestä, Ollila kertoi.

– Jokainen tapaus on aina yksilöllinen, ja tilanteen selvittely vaatii aina todella paljon keskustelua tilanteen kartoittamiseksi, Baptista jatkoi.

Vantaalla kouluverkko on saatu erilaisten toimenpiteiden myötä nykyiseen, melko hyvään kuntoon. Toiveena olisikin, että koulurakennusten kuntoon ja ylläpitoon kiinnitettäisiin jatkossa entistä enemmän huomiota.

Varaa ajankohta kalenteristasi: Sisäilmapaja14 Joensuussa 22.-23.11.2023

Ensi syksynä sisäilmaväki suuntaa Pohjois-Karjalaan Joensuuhun. Sisäilmapaja14:n teemana on ”Uusin silmin”, ja pajan pitopaikkana on uudistettu Sokos Hotel Kimmel.

Lämmin kiitos Vantaan kaupungille yhteistyöstä Sisäilmapaja13:n järjestämiseksi. Kiitos niin ikään pääsponsorillemme Saint-Gobain Weberille, pajakasseista Camfilille ja kaikille näytteilleasettajille sekä kannattajajäsenillemme, jotka mahdollistivat tämänkin sisäilmapajan järjestämisen.

Teksti: Anna Merikari
Kuvat: Ville Naaranoja