Sisäilmasto kiinnostaa Aallossa

Tänä päivänä näyttää, ehkä uusien professoreiden myötä, Aalto-yliopistossa sisäilmastoasioihin liittyvä opetus ja tutkimus virkistyneen. Edellisestä professori Olli Seppäsen kaudesta, jolloin Suomi oli eräs maailman johtavia sisäilmatutkimusvaltoja, onkin jo vuosia. Professorit Heidi Salonen ja Risto Kosonen ovat muutamassa vuodessa saaneet aikaan paljon myönteistä kehitystä. Uutta on myös se, että Aalto-yliopisto järjestää nykyisin pari kertaa vuodessa alan kentän edustajille tilaisuuden saada tietoja ja esittää mielipiteitään opetuksesta ja tutkimuksesta. Seuraavassa esitellään tammikuussa pidetyn tilaisuuden antia.

Sisäilmastoon liittyvää opetusta ja tutkimusta tehdään tänä päivänä kolmella eri taholla Aalto-yliopistoa. Insinööritieteiden korkeakoululla on rakennustekniikan yhteydessä opetuksen yhteydessä kaksi kurssia, joita vetää Heidi Salonen. Peruskurssi Indoor air quality on menossa koko lukuvuoden. Siinä tuodaan esille sisäilman laadun perustekijät. Osanottajia on kurssilla tällä hetkellä lähes 50. Toinen kurssi Indoor environment technology järjestetään syksyisin. Siinä käsitellään enemmän teknologisia ratkaisuja ja kurssin toteuttamisessa ovat mukana monet käytännön asiantuntijat sekä yritysten edustajat. Tälläkin kurssilla on ollut hyvä menekki. Viime syksynä kurssin suoritti 44 opiskelijaa.

Näiden kurssien lisäksi rakennuspuolella tehdään monipuolista tukimusta, joka on ollut myös esillä Sisäilmastoseminaarissakin. Väitöskirjatutkijoita on myös monia. Erityisesti tutkitaan uusien koulujen sisäilmastoa (Camilla Vornanen-Windqvist) sekä koulujen ja asuntojen sisäilmaston laadun ja kosteusongelmien vaikutusta (Kati Järvi).

LVI-puolella ennätysvauhti

Insinööritieteiden korkeakoulussa on alan opetusta ja tutkimusta myös kone-, tai tarkemminkin LVI- puolella. Siellä on professori Risto Kososen apuna vahva tiimi, edeltäjä professori Kai Siren jatkaa vielä tämän vuoden sekä uudeksi voimaksi on tämän vuoden alusta palkattu tekniikan tohtori Markku Virtanen tittelillä Professor in practice. Lisäresurssit ovat varmasti tarpeen, sillä tuolta opintosuunnalta valmistuu tänäkin vuonna maisteritasolla yli 30 opiskelijaa. Myös väitöksiä valmistuu tänä vuonna ennätysmäärä eli kahdeksan kappaletta. Laitoksen henkilökunta on siis todella lujilla. Tutkimustyötä tehdään tälläkin sekä teollisuuden että muuan kentän kanssa yhteistyössä. Mukana on myös useita Suomen Akatemian ja TEKESin hankkeita.

Sisäilma esillä myös sähkötekniikassa

Ajan trendien mukaisesti on sisäilmasto päässyt mukaan myös Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun ohjelmiin. Heillä on asia ollut esillä myös tavanomaisen rakennusten sähkötekniikan opetuksen yhteydessä. Opetuksen puolella on järjestetty muun muassa Intelligent buildings kurssi, joka käsitteli älyrakentamisen kaikkia teknologioita. Kurssin suoritti 36 henkilöä Aallon eri laitoksilta ja maisteriohjelmista. Tutkimusta tehdään erityisesti Sisäilmapoliisi projektissa, jossa pyritään kehittämään uusia mittausmenetelmiä sisäilmaongelmien havainnointiin sekä mittaamiseen. Niitä kuten muitakin Aalto-yliopiston tutkimushankkeita esitellään muun muassa Sisäilmastoseminaarissa ensi kuussa.

Esko Kukkonen