Sisäilmasto rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä 2022

Euroopan komissio julkaisi 15.12.2021 ehdotuksen uudesta direktiivistä. Direktiivi johdantoineen on samalla massiivinen tietopaketti energiatehokkuuden parantamisesta (kokonaisuudessaan 78 sivua + liitteet 31 sivua). Muutokset edelliseen, vuoden 2010/18 direktiiviin on merkitty selvästi näkyviin. Direktiiviehdotus kiristää lähes kaikkia vaatimuksia, mutta siinä ei kuitenkaan tuoda montaakaan kokonaan uutta asiaa säätelyn piiriin. Kun aikaisemmin tavoitteena olivat lähes nollaenergiarakennukset, nyt tavoitteena ovat nollaemissiorakennukset. Erityinen paino on koko rakennuskannan korjauksilla, joissa huomioidaan sisäilmasto.

Sisäilma on ehdotuksessa vähän aiempaa enemmän esillä. Sen voimakkaamman painotuksen puolesta on esitetty kannanottoja jokaisessa direktiivin uusintavaiheessa. Ehdotuksessa sisäilmasto on lisätty muiden tärkeiden asioiden rinnalle yhdeksi huomioon otettavaksi tekijäksi sekä uusissa rakennuksissa että korjausrakentamisessa. Direktiivin mukaan sisäilmasto tulee ottaa huomioon kansallisia energiatehokkuustavoitteita ja säädöksiä laadittaessa ilmaston lämpeneminen huomioon ottaen. Lämpöolojen hallinnassa passiiviset toimet ovat edelleen etusijalla.

Mielenkiintoinen lisäys on ehdotuksen teknisiä järjestelmiä käsittelevässä artiklassa 11, jossa edellytetään, että nollaemissiorakennuksiin asennetaan laitteet sisäilman laadun seurantaa ja säätöä varten.

Selvä muutos on myös ilmanvaihdon selkeä erottaminen omaksi tekniseksi järjestelmäkseen: ”Ventilation” tai ”Ventilation System” on nostettu useassa artiklassa muiden teknisten järjestelmien rinnalle. Erityisesti tämä pistää silmään järjestelmien määräaikaistarkastuksia kokevissa artikloissa. Erillisten ilmanvaihtojärjestelmien tarkastus vaaditaan viiden vuoden välein, mutta edelleen pakolliset tarkastukset voidaan korvata neuvonnalla ja opastuksella, kuten Suomessa on tehty muidenkin teknisten järjestelmien tarkastusten osalta. Direktiivi sallii tämän myös jatkossa.

Merkittävä lisäys sisäilman kannalta on myös ehdotuksen liitteessä 1, joka käsittelee energialaskennan periaatteita. Liitteessä on viitattu jo aiemmin useampaan eurooppalaiseen standardiin, mutta nyt mukaan on nostettu myös sisäilmastandardi EN 16798-1, jonka uusinnasta kirjoitinkin Sisäilmauutisissa 14.12.2021. Suomessahan siihen ei ole säädöksissä suoraan viitattu.

Lue myös:
Rakennusten peruskorjaus ja hiilestä irtautuminen (europa.eu)

Teksti: Olli Seppänen, emeritusprofessori