Sisäilmastoluokituksen päivitystyö alkaa

Pyrittäessä parempaan sisäilmaston laatuun on tärkeää oikea tavoitetason valinta. Joskus tarvitaan parempia olosuhteita, joskus taas tavanomainen määräysten mukainen taso riittää. Sisäilmayhdistys jo parikymmentä vuotta sitten kehittänyt kolmiportaisen sisäilmastoluokituksen, jota täydentää rakennustöiden puhtausluokitus ja rakennusmateriaalien emissioluokitus. Näillä luokituksilla on ollut käyttöä ja ne ovat tärkeitä hyvään sisäilman laatuun pyrittäessä. Erityisesti materiaalien M 1 -emissioluokitus on johtanut emissioiden oleelliseen vähenemiseen. Luokituksia on vuosien mittaan kehitetty ja uusi kehityskierros on nyt alkamassa. Sen valmisteluun pääsee nyt osallistumaan.

Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoite on rakentaa nykyistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Ensimmäinen luokitus ilmestyi vuonna 1995 nimellä Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Vuonna 2001 se korvattiin Sisäilmastoluokitus 2000:lla. Nykyinen versio, Sisäilmastoluokitus 2008, ilmestyi joulukuussa 2008.

Sisäilmastoluokitus on otettu rakennusalalla laajasti käyttöön ja siitä on viime vuosilta paljon kokemuksia. Edellisen päivityksen jälkeen on tehty paljon tutkimusta. Tutkimuksista saadaan uutta tietoa, miten hyvän sisäympäristön tavoitearvot tulisi määritellä ja miten niihin päästään. Suomen rakentamismääräyksiä on päivitetty vuoden 2008 jälkeen ja tällä hetkellä kaikki osat ovat uusintakierroksella. Terveydensuojelulakien muutosten myötä asumisterveysohje muutetaan asetukseksi. Myös sisäilmastoon liittyviä CEN-standardeja uusitaan. Kentällä on tarvetta luokitella myös olemassa olevia rakennuksia ja laajentaa M1-luokitusta. Nämä kaikki seikat vaikuttavat luokituksen päivitystarpeeseen.

Uusimistyö tullaan tekemään kolmessa osassa:

1) Tavoitearvojen päivittäminen ja olemassa olevan rakennuksen tavoitearvojen kehittäminen.

2) Puhtausluokitusten päivittäminen.

3) Materiaaliluokitusten päivittäminen.

Työ aloitetaan kyselyillä ja haastatteluilla, jotka toteuttaa Sisäilmayhdistyksen sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola.

Tämän jälkeen jokaiseen kolmeen osaan kootaan asiantuntijaryhmä. Tavoitteena on julkaista uusittu Sisäilmastoluokitus vuoden 2015 aikana. Eri tahojen asiantuntijoita tullaan kutsumaan mukaan, mutta kiinnostuneet voivat jo nyt ottaa yhteyttä osoitteeseen: mervi.ahola@sisailmayhdistys.fi