Sisäilmastoluokitukset uusitaan

Sisäilmayhdistys  aloittaa Sisäilmastoluokituksen uudistamisen. Uudessa versiossa on tarkoitus ottaa entistä paremmin huomioon käytännön soveltamisen haasteet. Samalla selvitetään voisiko luokitusta laajentaa myös koskemaan uudisrakentamisen lisäksi myös olemassa olevien rakennusten sisäilmaston laatua.

– Luokituksen uusimiseen on Sisäilmayhdistyksellä nyt omia resursseja, sillä äskettäin yhdistykselle palkattu sisäilma-asiantuntija, DI Mervi Ahola, pääsee syksystä mukaan tekemään selvityksiä ja ehdotuksia. Tärkeä kysymys on Säterin mukaan se, voidaanko luokitusta laajentaa koskemaan myös olemassa olevia rakennuksia. Silloin pitää moni asia ajatella uusiksi, sillä todellisten olosuhteiden mittaaminen ja laadun arviointi mm. kosteusvaurioiden ja homeongelmien takia on vaikeaa. Myös kertamittausten todellinen edustavuus olosuhteiden oikeana kuvaajana on mietittävä. Olemassa olevien rakennusten luokittelun mallia ollaan juuri tekemässä tanskalais-ruotsalais-suomalaisena yhteishankkeena. Sieltä on tulossa ehdotus lausunnolle jo ensi syksynä, Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Säteri kertoo.

Kaikki osapuolet on saatava mukaan

Säteri näkee tärkeäksi haasteeksi saada kaikki luokituksen osapuolet aktiivisesti mukaan luokituksen kehittämiseen. Siksi on heti alkuun saatava kerättyä kokemukset nykytilanteesta ja kaikkien osapuolten toiveet uusimiselle. Tällä tavoin saadaan Säterin mielestä kehitystyö parhaiten onnistumaan. 

– Samalla kun Sisäilmastoluokitus uudistetaan, on ajateltava myös rakennusmateriaalien emissioluokituksen uusimista siihen sopivasti. Siltä osin on otettava huomioon myös eurooppalaisen emissiomittaus standardoinnin , lähinnä TC 351, kehittyminen. Sieltä ollaan saamassa tuloksia ilmeisesti ensi vuonna, joten ensi vuonna olisi järkevää saada myös koko kotimainen luokituspaketti uudistettua, sanoo Säteri.

Rakennustiedon Sisäilmastoluokitustoimikunta PT 17 päätti kokouksessaan valita puheenjohtajakseen professori Pertti Pasasen Itä-Suomen yliopistosta. Hän on osallistunut luokituksen kehittämistyöhön aiemminkin, etenkin ilmanvaihtolaitteiden puhtausluokituksen puolella. Pasanen korvaa puheenjohtajana viime talvena menehtyneen edellisen puheenjohtajan tohtori Risto Ruotsalaisen.

Toimikunnan sihteerinä toimii Laura Sariola Rakennustiedosta. Häneen saa parhaiden yhteyden sähköpostilla laura.sariola@rakennustieto.fi .  Sariola kertoo, että tällä hetkellä on rakennusmateriaaleille myönnetty yhteensä 2466 M 1 luokitusta ja ilmanvaihtolaitteille 347 M 1 luokitusta. Mukaan on tullut jo muutama kiintokalustevalmistaja. Nehän tulivat äskettäin myös M 1 luokituksen piiriin. Nyt on tullut esille luokituksen laajentamista myös muihin kalusteisiin, se aihe on selvittelyn alla, kertoo Sariola. Luokituksista löytyy lisätietoja www.rakennustieto.fi.