Sisäilmastoseminaari 2018 odottaa esitelmäehdotuksia

Aiempaan tapaan esitelmien tulee perustua tuoreisiin tutkimustuloksiin. Kaupallisia esityksiä tai mielipidepuheenvuoroja ei hyväksytä. Aiheen sopivuus sisäilmastoseminaariin arvioidaan tiivistelmän perusteella. Esitystapa (suullinen/posteri/kirjallinen) arvioidaan valmiin paperin perusteella.

Kirjoitusten otsikot ja lyhyet tiivistelmät (max. 200 sanaa) pyydämme toimittamaan yhdistykselle 21.11.2017 mennessä. Siirry verkkolomakkeelle.

Esitelmäehdotukset järjestetään ennalta mietittyjen teemojen alle. Teemoista vastaavat sisäilmastoseminaarin ohjausryhmän jäsenet, jotka arvioivat jätetyt esitelmäehdotukset ja vastaavat kunkin teeman sessioiden ohjelmasta. Voit jättää myös ehdotuksia, jotka eivät sovi näiden teemojen sisään. Ne käsitellään erikseen ja sovitetaan ohjelmaan mahdollisuuksien mukaan.

Sisäilmastoseminaarin 2018 teemat ovat:

• Käytännön ratkaisut sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja ennalta ehkäisyyn
• Toimintamallit ja prosessit hyvään sisäilmaan
• Mikrobit – rakennusmikrobiologinen tutkimus ja menetelmät
• Sisäilman kemialliset ja hiukkasmaiset altisteet – menetelmät ja mittaaminen
• Sisäilman laatu ja terveys – mikrobit, kemialliset altisteet, pienhiukkaset
• Ilmanvaihto ja lämpöolot

Sisäilmastoseminaari 2018 ohjausryhmän muodostavat seuraavat sisäilma-asiantuntijat:
Anne Hyvärinen, Helena Järnström, Paavo Kero, Anne Korpi, Hannu Koskela, Risto Kosonen, Marjaana Lahtinen, Tero Marttila, Sami Niemi, Pertti Pasanen, Juha Pekkanen, Anna-Mari Pessi, Anna Saarinen, Heidi Salonen (pj.), Jorma Säteri, Marianna Tuomainen, Kirsi Villberg ja Mika Vuolle.

Järjestyksessä 33. sisäilmastoseminaarin järjestävät entiseen tapaan Sisäilmayhdistys ry, Aalto yliopisto, Energiatekniikan laitos, LVI-tekniikka sekä SIY Sisäilmatieto Oy.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen tulevat myöhemmin Sisäilmayhdistyksen sivuille.