Sisäilmastoseminaari on taas huipputasoa

 

Tämän vuoden Sisäilmastoseminaari on jo kolmaskymmenes. Pienestä sisäilmastotutkijoiden omasta seminaarista on kasvanut alan suurin koulutustapahtuma, joka houkuttelee paikalle pitkälti toista tuhatta asiasta kiinnostunutta osanottajaa. Seminaarissa pidetään liki 70 esitelmää sisäilmaston eri aloilta. 

Sisäilmastoseminaari järjestetään viime vuosien tapaan Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 11.maaliskuuta kokopäivän kestävänä tilaisuutena. Lähemmät tiedot ja ilmoittautuminen Sisäilmayhdistyksen nettisivuilla www.sisailmayhdistys.fiMuista ilmoittautua 3.3. mennessä! 

Esillä ovat sekä rakennussuunnittelun, rakennuttamisen että kiinteistöjen käytön ongelmien ratkaisut. Erityisesti kuntien rakennusten ongelmat tulevat hyvin valaistuksi. Siihen aiheeseen paneudutaan kahden erillisen projektin tulosten esittelyn avulla.

Kunnissa on korjausvelkaa

Kuntaliiton teettämien selvitysten tulosten mukaan näyttää siltä, että kuntien sisäilmaongelmien määrät eivät ole kääntyneet laskuun ja myös rakennuskannan korjausvelka on edelleen kasvussa. Kunnat tarvitsevat tukea kiinteistökannan strategisessa kehittämisessä, jotta sisäilmaongelmia voitaisiin vähentää ja energiatehokkuutta parantaa. Valtiovallan taloudellinen tuki koettaisiin tässä erityisen tervetulleeksi, sillä kuntien omat taloudelliset resurssit ovat heikentyneet selvästi. Nopeimmin tuloksia olisi saatavissa kiinteistöjen ylläpitotoiminnan kokonaisvaltaisella kehittämisellä.

Toisessa projektissa on selvitetty rakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten sekä rakennusten kunnosta ja sisäilmasta johtuvien terveyskustannusten välistä yhteyttä. Projekti on ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Tulosten mukaan erityistä huomiota kiinnitetään terveysriskeihin, jotka aiheutuvat käyttäjälle rakennuksen kunnosta johtuen. Syynä tähän ovat kuntien rakennuskantaa piinaavat sisäilmaongelmat ja korjausvelan jatkuva kasvu.

Ilmanvaihdolle uudet tavoitteet

Ilmanvaihdon ja sisäilman laadun kannalta mielenkiintoisia tuloksia kuullaan EU:n rahoittamasta tutkimuksesta. Siinä haetaan hyvän sisäilman laadun kannalta riittävän ilmanvaihdon mitoitusta eri tilanteissa. Pienhiukkaset ulkoilmasta sekä sisältä ovat avainasemassa. Esille tulevat myös sisäilmastoon liittyvien eurooppalaisten standardien kehitystilanne, joka liittyy kiinteästi tällä hetkellä kehitteillä oleviin energiamääräysten kehitykseen.

Myös sisäilman laadun mittaamisenongelmat nousevat esille. Erityisesti sisäilman mikrobialtistuksen mittaaminen on vahvassa kehitysvaiheessa. Esimerkiksi asumisterveystutkimuksiin on perinteisen viljelymenetelmän rinnalle pyritty validoimaan uusia ja nopeampia laboratoriomenetelmiä, mm. DNA- pohjainen qPCR.

Sisäilmastoseminaari tulee varmaan taas olemaan alallamme se vuoden tapaus, johon kannattaa osallistua. Osallistuminen on pystytty pitämään vielä ilmaisena, tosin liki 400-sivuista julkaisusta joutuu vähän maksamaan.

Tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta www.sisailmayhdistys.fi.

teksti: Esko Kukkonen