Sisäilmastoseminaarissa ajankohtaisia sisäilma-aiheita ja hyviä käytänteitä – ilmoittaudu viimeistään 4.3.!

Jälleen on vuoden suurimman sisäilmatapahtuman aika. Sisäilmastoseminaari järjestetään Messukeskuksen kongressialueella 12.3.2024. Ajankohtaista, monipuolista seminaariohjelmaa täydentää sisäilma-aiheinen näyttely. Seminaaripäivä jatkuu iltatilaisuudella Radisson Blu Plazassa.

Sisäilmastoseminaarin tämänvuotinen ohjelma on julkaistu Sisäilmayhdistyksen verkkosivulla, ja seminaariin voi ilmoittautua 4.3. asti. Seminaariohjelma esittelee jälleen ajankohtaisia sisäilma-aiheita ja hyviksi koettuja käytänteitä.

Sisäilma-alan asiantuntijat voivat tarjota vuosittain artikkeleitaan Sisäilmastoseminaariin. Artikkeleiden tulee pohjautua sisäympäristöön liittyviin tutkimuksiin, katsauksiin, selvityksiin, hankkeisiin tai ohjeistuksiin. Artikkelit käyvät ohjausryhmän arviointiprosessin, jonka jälkeen artikkeleista kootaan seminaarin ohjelma.

Ohjelmassa laajasti aiheita eri sisäympäristön alueilta

Tämänvuotisen Sisäilmastoseminaarin avauspuheenvuoron pitää Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman.

Avaus-sessiossa Juha Pekkanen Helsingin yliopistolta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, millaisia muutoksia sisäilmaan liittyvässä oireilussa, terveyshuolessa sekä käsityksissä on tapahtunut vuosina 2018–2022. Asiaa selvitettiin Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman osana tehdyissä väestökyselyissä. Tulokset antavat viitteitä siitä, kansallisten ja paikallisten tahojen tehostunut toiminta on osaltaan vaikuttanut havaittuihin myönteisiin muutoksiin sisäilmatilanteessa.

Kati Huttunen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuosituksesta. Suosituksessa on päivitetty vuonna 2007 julkaistun Majvik 2 -suosituksen sisältöä ja laajennettu se kattamaan kosteus- ja mikrobivaurioiden lisäksi myös muita oireiluun vaikuttavia kemiallisia, fysikaalisia ja psykososiaalisia tekijöitä. Suosituksessa nousevat esiin erityisesti systemaattisen sisäympäristön kunnossapidon, kuuntelevan kohtaamisen, toimivan perusterveydenhuollon ja moniammatillisen yhteistyön merkitys oireilun ehkäisyssä ja hoidossa. Suosituksen on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä.

Sisäympäristöteeman ympärille keskittyviä esityksiä on seminaarissa tänä vuonna kaikkiaan 51, joista suulliset esitykset on jaettu kolmeen rinnakkaissessioon Siiven kolmeen saliin. Postereihin on mahdollista tutustua Siiven posterisalissa, ja myös postereiden esittäjiä on mahdollista tavata päivän aikana.

Tänä vuonna esitykset jakautuvat teemoittain seuraavasti: Erilaiset työympäristöt, Ajankohtaista sisäilma-alalla, Ilmanvaihto ja ilmanpuhdistimet, Mikrobit ja rakenteiden kosteustekninen toimivuus, Hiukkaset ja haitta-aineet, Lämpöolosuhteet ja energiatehokkuus, Mitattu ja koettu sisäilmaston laatu, Oppaita ja ohjeita, Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö tilaajan näkökulmasta (FINVAC).

Näyttelyssä esillä ajankohtaisia tuotteita ja palveluita

Messukeskuksen Siipeen rakentuu seminaaripäiväksi uusimpia sisäilmatuotteita ja -palveluita esittelevä näyttely. Näyttelyssä on tänä vuonna mukana lähes kuusikymmentä näytteilleasettajaa. Seminaarin pääsponsori on Saint-Gobain Finland Weber.

Seminaarikassit seminaarivieraille tarjoaa Polygon Oy.

Sisäilmastoseminaarin ilta Radisson Blu Plazassa

Sisäilmastoseminaarin päivän antia täydentämään järjestämme iltatilaisuuden Helsingin keskustassa, Radisson Blu Plazan tiloissa, jossa on vielä hyvä mahdollisuus jatkaa verkostoitumista kollegoiden kanssa.

Miten havainnoimme ja hyödynnämme kehonkieltä omassa toiminnassamme niin työssä kuin vapaa-ajallakin? Kuulemme tilaisuudessa Mr. Body Language Niko Visurin esityksen Muutakin kuin asiaa – sanaton viestintä asiakaskohtaamisissa?

Visurin esitys sisältää paljon käytännön esimerkkejä ja antaa uusia valmiuksia havaita sekä tulkita sanatonta viestintää ja hyödyntää taitoja käytännössä oman kanssakäymisen, asiakaspalvelun, myynnin, esiintymisen, liiketoiminnan ja työssä hyvinvoinnin edistämiseksi. Kehonkielen viestintään perehtymällä voidaan helpottaa ihmisten välistä kanssakäymistä, vähentää ja hallita vaikeita kanssakäymistilanteita sekä tehostaa oman viestinnän läpimenoa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Illan aikana saamme kuulla sellisti Magdalena Valkeuden soittoa ja nauttia Plazan juhlabufeesta sekä DJ:n luomasta tunnelmasta.


Sisäilmastoseminaarin oheisohjelmaa

RTA-päivä 11.3.2024

Sisäilmastoseminaaria edeltävänä päivänä, 11.3., sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhdessä Sisäilmayhdistyksen, Valviran, Terveet tilat 2028 -ohjelman ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa RTA-päivän Ravintola Vaunun auditoriossa, Helsingissä. Neuvottelupäivässä käydään läpi ajankohtaisia asioita sekä kehitetään ja yhdenmukaistetaan alan toimintaa.

Tilaisuus on tarkoitettu sertifioiduille RTA-, SISA- ja KVKT-asiantuntijoille, kyseisen koulutuksen käyneille, koulutuksen järjestäjille ja henkilösertifioijille. Neuvottelupäivässä käydään läpi ajankohtaisia asioita sekä kehitetään ja yhdenmukaistetaan alan toimintaa.

Neuvottelupäivä on osallistujille maksuton.

Lue lisää verkkosivultamme.
Lue uutinen: RTA-neuvottelupäivä Helsingissä 11.3.2024

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma, väliarviointiseminaari 13.3.2024

Kymmenvuotinen Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on nyt toimintakautensa puolivälissä. Ohjelma järjestää Sisäilmastoseminaarin jälkeisenä päivänä, 13.3., väliarviointiseminaarin, jossa kerrotaan, mitä ohjelmassa on saatu aikaiseksi, ja keskustellaan, mihin ohjelman seuraavalla viisivuotiskaudella tulisi toimet kohdentaa. Tule mukaan! Ilmoittautua voi joko läsnä- tai etäosallistujaksi. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Lue lisää tapahtuman sivulta.

Teksti: Anna Merikari
Artikkelikuva: Sanna Nuutinen, Foto Bakery Oy