Sisäilmastoseminaarissa esillä sisäilma-alan ajankohtaista tutkimusta ja käytännön toimia

Suomen suurin sisäilma-alan tapahtuma kokosi 12. maaliskuuta 850 osallistujaa Messukeskukseen, Helsinkiin. Ohjelma tarjosi sisäilmaväelle hienon kattauksen alan ajankohtaisesta tutkimuksesta ja toimista sisäilma-asioiden parantamiseksi.

Seminaarissa oli mukana tänä vuonna kaikkiaan 58 esitystä, joista 48 oli suullisia, 10 posteria. Suulliset esitykset oli jaettu perinteiseen tapaan kolmeen rinnakkaissessioon, ja postereihin oli mahdollista tutustua posterisalissa koko päivän ajan. Sisäilmapalveluita, -tuotteita ja -ratkaisuja tarjonneessa näyttelyssä oli mukana yli 60 näytteilleasettajaa.

Seminaariväkeä.

Ohjelmassa oli esityksiä ajankohtaisista tieteellisistä tutkimuksista sekä käytännön toimista sisäilma-asioiden parantamiseksi: erilaisista työympäristöistä, ilmanvaihdosta ja ilmanpuhdistimista, mikrobeista ja rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta, lämpöolosuhteista ja energiatehokkuudesta, hiukkasista ja haitta-aineista, mitatusta ja koetusta sisäilmaston laadusta sekä oppaista ja ohjeista. Lisäksi FINVACin oma sessio keskittyi ilmanvaihdon puhdistukseen ja säätöön.

Hyvä sisäilma edellä myös muutoksessa

Sisäilmastoseminaarin avasi Rakennustietosäätiön yliasiamies Markku Hedman. Hän totesi kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA) toimintaympäristön olevan muutoksessa, ja globaali kestävyyskriisi asettaa omat haasteensa alalle. Hedmanin sanoin juuri nyt on erityisen tärkeää ymmärtää eri asioiden yhteyksiä, niiden vuorovaikutusta ja riippuvuussuhteita.

Markku Hedman.

– Samaan aikaan, kun pyrimme vastaamaan ekologiseen kriisiin ja tämän ajan haasteisiin, kuten energiankulutuksen vähentämiseen, tulisi huomioida hyvä sisäilma. Toimenpiteitä ei tule tehdä hyvän sisäilman kustannuksella, paremmasta sisäilmasta tinkimällä, Hedman korostaa.

Hedman nosti puheenvuorossaan esiin KIRA-alan tunnistettuja tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tärkeitä teemoja: ilmastopositiivisen ja vastuullisen ajattelun; kiertotalouden edistämisen ja rakennetun ympäristön pitkäikäisyyden tukemisen; rakennetun ympäristön huoltovarmuuden ja resilienssin; energiamurrokseen vastaamisen; hyvinvoinnin ja osallisuuden luominen; resurssiviisaat materiaali- ja rakenneratkaisut sekä älykkäästi tiiviin ympäristön.

Avaus-sessiossa Kati Huttunen sosiaali- ja terveysministeriöstä piti esityksen niin sanotusta Majvik 3
-suosituksesta eli konsessussuosituksesta sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Se on tutkittuun tietoon pohjautuva, laaja kuvaus sisäympäristön laatuun vaikuttavista tekijöistä ja niiden vaikutuksesta terveyteen.

Kati Huttunen.

Suosituksessa on päivitetty vuonna 2007 julkaistun Majvik 2 -suosituksen sisältöä ja laajennettu se kattamaan kosteus- ja mikrobivaurioiden lisäksi myös muita oireiluun vaikuttavia kemiallisia, fysikaalisia ja psykososiaalisia tekijöitä.

– Sisäilmaan liittyvän oireilun hoitosuositus on kohdennettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille, mutta suosituksessa on useita kehitysehdotuksia myös liittyen terveydenhuollon yhteistyöhön rakennusterveyden asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa. Moniammatillinen yhteistyö onkin avainasemassa sekä sisäilmaan liittyvien oireiden ehkäisyssä että niiden hoidossa, Huttunen sanoo.

Suositus on nyt valmis, ja se julkaistaan lähiviikkojen aikana.

Pro Sisäilma -tunnustus Aino Nevalaiselle

Sisäilmastoseminaarissa jaettiin Pro Sisäilma -tunnustus Sisäilmayhdistyksen pitkäaikaiselle henkilöjäsenelle, emeritusprofessori Aino Nevalaiselle.

Tunnustus myönnetään poikkeuksellisen omistautuneesta työstä paremman sisäilman puolesta. Tunnustuksella halutaan kunnioittaa saajan pitkää ja vaikuttavaa uraa sisäilma-alalla. Valinnassa kiinnitetään huomiota pitkäjänteiseen, systemaattiseen ja intohimoiseen työhön sisäilma-asioiden parissa.

Anne Hyvärinen (vas.) ja Aino Nevalainen (oik.).

Lue uutinen TÄSTÄ.

Muutakin kuin asiaa – sanaton viestintä asiakaskohtaamisissa?

Sisäilmastoseminaarin antoisaa päivää jatkettiin iltaosuudella Radisson Blu Plazassa.

Sisäilma-asioista puhuttaessa ei voida välttyä viestinnän merkityksestä. Sillä, miten kohtaamme toiset ihmiset paitsi verbaalisesti myös ilmein ja elein, on merkitystä.

Niko Visuri. Kuva: Sisäilmayhdistys.

Kehonkielen asiantuntija, Mr. Body Language Niko Visuri piti herättelevän, havainnollistavan ja osallistavankin esityksen, miten voimme havainnoida ja hyödyntää kehonkielen viestintää niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Hän kehotti rohkeasti, mutta omalla vastuulla, kokeilemaan, miten voi itse vaikuttaa siihen, miten itse näyttäytyy keskustelun toiselle osapuolelle – ja miten se vaikuttaa viestin perillemenoon ja lopputulokseen.

Plazan upeissa puitteissa saimme myös nauttia upean, taidokkaan sellisti Magdalena Valkeuden soitosta sekä maukkaasta illallisbufeesta. Loppuillan musiikista vastasi DJ.


Kiitos jälleen pääsponsori Saint-Gobain Finland Oy Weberille, näytteilleasettajille ja – ja kaikille kannattajajäsenillemme Sisäilmastoseminaarin toteutumisesta. Kiitos myös sosiaali- ja terveysministeriölle sekä yhteistyökumppaneillemme.

Tavataan ensi vuonna 11.3.2025!

Teksti: Anna Merikari
Kuvat: Tuomas Elenius