Sisäilmatutkijat tapaavat Kuopiossa kansainvälisessä konferenssissa 12.-16.6.

Konferenssi järjestetään Suomessa jo toista kertaa, ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 1993 Espoossa. Tapahtumaan osallistuu Kuopion kampuksella tai verkon välityksellä lähes 600 sisäilman asiantuntijaa. Osallistujia on kaikista maanosista, yhteensä 42 maasta. Konferenssi on nelipäiväinen, ja päivien teemat ovat terveys ja mekanismit, altisteet ja monitorointi, sisäilman laadun hallinta, sekä sisäilmatrendit tulevaisuudessa.

Konferenssin ohjelma on aihepiiriltään erittäin laaja, kattaen sisäilma-altisteiden terveysvaikutuksia, päästölähteitä, sisäilmakemiaa, lämpöolosuhteita, olosuhteiden monitorointia ja torjuntatekniikoita. Konferenssi kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijat, perusilmiöiden tutkijoista tieteellisen tiedon soveltajiin. Osallistujina on myös viranomaisohjeiden laadinnasta vastaavia, joille konferenssi tarjoaa yhteisen tapaamispaikan pohtia asetettavien normien laadinnan pulmia ja asetettavia enimmäistasoja.

Tässä konferenssissa esitelmien aiheiksi ja tärkeiksi teema-alueiksi muodostuivat sisäilman altisteet ja niiden käyttäytyminen, monitorointi, vähentämistekniikat, sekä ilmanvaihtoteknisten ratkaisujen soveltaminen muun muassa koronan ja energiankulutuksen hallintaan.

—Konferenssin teema ”Terve ihminen terveessä sisäympäristössä”, juontuu siitä, että sisäilmatutkijoiden tavoitteena on edistää terveellisen sisäympäristön luomista, syyseuraussuhteiden ymmärtämistä, ja tiedon jakamista käytäntöön, sanoo Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkimusjohtaja Pertti Pasanen.

— Sisäympäristöön kytkeytyvien asioiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii monitieteistä lähestymistä.

Päivien ohjelmassa puheenvuoroja laajasti sisäilman tutkimuksesta

Avajaisissa professori Juha Pekkanen avaa yleisistunnot aiheella Kohti parempaa sisäilman terveysvaikutusten hallintaa Suomessa (Towards improved management of indoor air related health effects in Finland).

Puheenvuoroja kuullaan myös aiheista Reaktiot sisäilmalle; mitä miksi ja kuinka. Terveyttä edistävä sisäilma (Health promoting indoor air), Puolihaituvat yhdisteet sisäilmassa (Semi-volatile organic compounds in indoor air), Ohjearvojen asettaminen sisäilma-altisteille (Setting the guidelines for indoor pollutants), Ilmaston muutos, kestävä rakentaminen ja maapallon kantokyky (Climate change, sustainable housing, and planetary health),  Kestävän rakennuksen sisäympäristö nyt ja tulevaisuudessa (The present and future of IEQ in green buildings) .

Lisäksi konferenssissa järjestetään vuorovaikutteinen foorumi aiheesta Pandemiauhkan hallintastrategiat – keinoja yhteiskunnan sietokyvyn lisäämiseksi (Strategies to control of pandemic threats – how we can increase in our resilience).

Lähde: Itä-Suomen yliopiston verkkosivu

Kiitos tuesta Indoor Air 2022 -sponsoreille ja sosiaali- ja terveysministeriölle sekä ympäristöministeriölle.

Lue myös:
Indoor Air 2022 kokoaa kansainvälisen sisäilmaväen Kuopioon.