Sisäilmayhdistyksen vuosikokous pidettiin huhtikuun lopussa

Sisäilmayhdistyksen sääntöjen mukaisesti huhtikuussa pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja muut esille tulleet asiat. Kokouksessa mm. hyväksyttiin vuoden 2022 vuosikertomus ja vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.

Katsaus vuoteen 2022 osoitti, että Sisäilmayhdistys jatkoi vuoden aikana yleishyödyllistä toimintaansa harjoittamalla aktiivisesti tiedotus- ja julkaisutoimintaa terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävän työn edistämiseksi sekä järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Viestinnän painopisteinä olivat laadukkaan ja terveellisen sisäilmaston rakentaminen ja olemassa olevan rakennuskannan huolto ja ylläpito. Viime vuoden lopulla aloitettiin yhdistyksen uusien verkkosivujen suunnittelu.

Vuoden 2022 aikana Sisäilmayhdistys teki asiantuntijayhteistyötä eri viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa ja osallistui erilaisiin hankkeisiin ja yhteistyöryhmiin. Vuoden aikana aloitettiin myös hanke ”Opas Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennallisiin tarkasteluihin”, joka valmistui keväällä 2023.

Sisäilmayhdistyksen vuoden tärkeimmät tapahtumat ovat Sisäilmastoseminaari ja Sisäilmapaja. Sisäilmastoseminaari on sisäilma-alan isoin ja merkittävin vuosittainen tapahtuma, jossa esitellään alan tuoreimpia tutkimustuloksia. Se on myös vakiinnuttanut paikkansa alan ihmisten kohtaamispaikkana. Sisäilmastoseminaari järjestettiin viime vuonna hybridimuotoisena koronatilanteen vielä vaikuttaessa alkuvuodesta seminaarin toteutukseen. Ensi vuonna Sisäilmastoseminaari järjestetään 12.3.2024.

Sisäilmapaja on kaksipäiväinen seminaari, joka järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla. Pajassa käsitellään ajankohtaisia sisäilma-asioita ja erityisesti paikallisia sisäilma-aiheita. Sisäilmapaja13 järjestettiin Vantaalla loppuvuodesta, ja vuoden aikana aloitettiin myös vuoden 2023 Sisäilmapaja14:n järjestelyt. Sisäilmapaja14 järjestetään Pohjois-Karjalassa Joensuussa 22.–23.11.2023.

Vuoden 2022 isoin ponnistus oli kansainvälisen Indoor Air -konferenssin järjestäminen Kuopiossa 12.–16.6. Konferenssiin osallistui yli kuusisataa osallistujaa 42:sta eri maasta. Tieteellisiä sessioita oli 49, joissa oli yhteensä 295 suullista esitystä, 150 posteriesitystä sekä 30 Workshop-sessiota.

-Vuosittaisten tapahtumien ja toiminnan lisäksi tarkoitus on aloittaa myös Sisäilmastoluokituksen päivitystarpeiden kartoitus. Edellinen versio julkaistiin vuonna 2018, ja jonkin verran on jo ilmennyt päivitystarvetta. Tänä vuonna aloitamme hankkeen, jossa tuotetaan opas rakennushankkeen puhtaudenhallintaan. Tämä opas tulee selkeyttämään Sisäilmastoluokituksen P1-ohjeistusta, Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Mervi Ahola kertoo tulevasta.

Vuoden 2022 lopussa Sisäilmayhdistyksellä oli 222 kutsuttua henkilöjäsentä ja 214 kannattajajäsentä, jotka ovat hyvän sisäilmaston puolesta toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.

Sisäilmayhdistyksen hallituksessa jatkavat Risto Kosonen (pj.), Jorma Säteri, Anne Hyvärinen, Heidi Salonen, Pasi Pipatti, Pertti Pasanen ja Ulla Haverinen-Shaughnessy. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Mervi Ahola.


Kokouksen jälkeen Tallinnan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston professori Jarek Kurnitski piti alustuksen aiheesta ”Ilmanvaihdon mitoituksen uudet perusteet – miten terveysperusteiset lähtökohdat ja energiatehokkuuden vaatimukset huomioidaan?”  Pääset kuuntelemaan ja katsomaan Jarekin esityksen TÄSTÄ.

Lue myös Sisäilmauutisissa 13.2.2023 julkaistu juttu Ilmanvaihdon mitoitusohje tartuntariskin pienentämiseksi on julkaistu

Teksti: Anna Merikari