Sisäilmayhdistys lanseeraa ”Hyvä sisäilma -suositukset”

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.

Sisäilmayhdistyksen tarkoituksenmukaisina toimintamuotoina on pitkään ollut Sisäilmastoseminaarien sekä Sisäilmapaja-seminaarien järjestäminen, Sisäilmastoluokituksen kehittäminen, opasmateriaalien tuottaminen sekä Sisäilmauutiset-uutiskirjeen julkaiseminen. Lisäksi Sisäilmayhdistys osallistuu yhdessä järjestöjen kanssa Sisäilmainfopisteeseen, joka käy messuilla ja tapahtumissa jakamassa sisäilmatietoa kuluttajille.

Sisäilmayhdistyksen strategiassa uusimpana toimintamuotona on ”Hyvä sisäilma -suositusten” lanseeraaminen. Suositusten tekemiseen kootaan asiantuntijaryhmä, joka kirjoittaa kyseisestä aiheesta konsensuslausunnon. Tarvittaessa lausunnon tueksi laaditaan perustelumuistio ja opasmateriaalia.

Tällä toimintamuodolla Sisäilmayhdistys haluaa vastata oikean tiedon levittämisen tarpeeseen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa leviää erilaisia sisäilmaan liittyviä myyttejä. Nämä myytit eivät yleensä perustu tutkittuun tietoon, vaan ovat jonkinlaisia käsityksiä, jotka leviävät ihmiseltä toiselle ilman, että niiden todenperäisyyttä kyseenalaistetaan. Hyvä sisäilma -suositusten tavoitteena on olla avuksi sisäilmaan vaikuttavien asioiden päätöksenteossa.

Ensimmäiseksi käsiteltäväksi aiheeksi on valittu ”Ilmanvaihdon toiminta ja käyntiajat”. Ilmanvaihdon käyntiajat käytön ulkopuolisena aikana julkisissa kiinteistöissä on herättänyt paljon keskustelua. Suositusta tehdään yhdessä eri asiantuntijoiden sekä merkittävien kiinteistöjen omistajien kanssa. Kahdeksan suurimman kunnan ”Kuntien sisäilmaverkosto” on aktiivisesti mukana työssä. Sisäilmayhdistys pyytää perusteltuja kommentteja aiheeseen täällä viimeistään 9.11.2018.

Avaa kommentointipyyntö

Lisätietoja:
Mervi Ahola
toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry
mervi.ahola(at)sisailmayhdistys.fi