”Sisäilmayhdistys on tiedon ytimessä”

Sisäilmayhdistyksen järjestämällä sisäilmastoseminaarilla on vankkumaton suosio vuodesta toiseen. Keväällä pidetyssä seminaarissa oli jälleen yli 1200 osallistujaa. Seminaari on kansainvälisestikin suurin sisäilmastoon liittyvä tapahtuma, joka päihittää selvästi osallistujamäärältään kansainväliset konferenssit. Vastaavasti Sisäilmapajat ovat vetäneet salit täyteen. Viimeksi pidetyssä Sisäilmapajassa oli Oulussa paikalla lähes 300 alan ammattilaista.

Ulkolaiset kollegat ihmettelevät usein: miten pienessä Suomessa pystytään järjestämään tämän kokoluokan tapahtumia ja vielä ympäri Suomea?

Voisi kysyä, että onko sisäilmaongelmat Suomessa erityinen kansallinen erityispiirre? Sisäilmaongelmia on kuitenkin laajalti monessa maissa, joissa sisäilmakysymyksiin ei ole osattu vielä tarttua niiden vaatimalla vakavuudella ja ehkä siinä yksi selitys asiaan.

Sisäilmayhdistys on onnistunut herättämään kiinnostuksen sisäilmakysymyksiin

Itse uskoisin, että suuri kiinnostus sisäilmaan kohtaan johtuu kahdesta tekijästä: ensinnäkin siitä, että olemme Suomessa useiden vuosikymmenien aikana tehneet kansainvälisen tason tutkimusta, joka on mahdollistanut sen, että olemme eturintamassa sisäilmatietämyksessä. Toinen tekijä on Sisäilmayhdistyksen tekemä systemaattinen tiedotustoiminta, joka on mahdollistanut viimeisimmän tutkimustiedon jakamisen ammattilaisille sekä heidän kautta edelleen tilojen käyttäjille ja omistajille.

Eli yhdistys on onnistunut herättämään kiinnostuksen sisäilmakysymyksiin, johon sitten on pystytty viimeisen tutkimustiedon mukaisesti vastaamaan.

Olemme Suomessa hyvin tiedostaneet sisäilmakysymyksen monitieteellisyyden ja sen, että yksi ammattikunta ei näitä ongelmia kykene yksinään ratkaisemaan. Näiden vaativien ongelmien ratkaisemisessa on erityisen tärkeä yhteistoiminnan lisäksi myös korostaa tutkitun tiedon merkitystä ja erottaa tutkittu tieto henkilökohtaisista mielipiteistä. Näitä henkilökohtaisia mielipiteitä valitettavan usein esitetään lehdistössä tutkimustuloksina.

Yhdistyksen tehtävä on jakaa vain tietoa, joka perustuu tutkimukseen. Sisäilmaongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaisukeinot pitää nojautua aina neutraalin tietämykseen ja tutkimukseen. Tätä työtä Sisäilmayhdistys on tehnyt jo usean vuosikymmenien ajan ja tulee edelleen jatkossa tekemään.

Tekniikan tohtori Risto Kosonen toimii Aalto-yliopistolla LVI-tekniikan professorina.
Tekniikan tohtori Risto Kosonen toimii Aalto-yliopistolla LVI-tekniikan professorina.

Sisäilmayhdistyksen toimintaan sisäilmastoseminaarin lisäksi liittyy toinen menestystarina: sisäilmastoluokitus, joka on muuttanut vuosien saatossa suunnittelun tavoitteasetannan ja nostanut sisäilmaston laatua erityisesti toimitiloissa selvästi rakennusmääräysten asettaman minimitason yläpuolelle.

Nyt ja lähitulevaisuudessa, kun uusia energiamääräyksiä otetaan käyttöön, on sisäilmayhdistyksellä keskeinen asema sisäilmastoon liittyvien näkökohtien esille tuomisessa. Tällä hetkellä on menossa sisäilmaluokituksen päivitystyö, jossa luokitus harmonisoimaan uusiin viranomaismääräyksiin nähden.

Vaikka jo paljon tiedetään ja tutkimukseen on panostettu, liittyy sisäilmastoon edelleen runsaasti haasteita. Näihin haasteisiin Sisäilmayhdistys tulee omalla toiminnallaan panostamaan, jotta saamme terveellisiä ja viihtyisiä tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Koko Sisäilmayhdistyksen toiminnan ydin on ollut ja myös jatkossa tulee olemaan uusien ratkaisumallien esittäminen. Hyvien ratkaisuesimerkkien ja toimintamallien esittäminen on tärkeää, jotta tässä haasteellisessa ongelmakentässä voidaan päästä eteenpäin. Pelkkien ongelmien korostaminen ilman ratkaisuja ei johda pitkässä juoksussa mihinkään.

Aurinkoista kesää lukijoillemme!

Risto Kosonen
Sisäilmayhdistyksen puheenjohtaja