Sisäilmayhdistys palkittiin työstään terveellisen sisäilmaston puolesta

Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Säteri vastaanotti palkinnon.

Hiukkasfoorumin Vuoden 2012 Hiukkasteko -palkinto myönnettiin Sisäilmayhdistys ry:lle. Palkinto jaettiin Hiukkasfoorumin syysseminaarissa Espoossa 27.11.2012.

Hiukkasfoorumi on aerosolialan toimijoiden yhteenliittymä, joka edistää tutkimuksen, liiketoiminnan ja yhteiskunnan vuoropuhelua sekä tukee näin aerosolialan liiketoimintaa. Se järjestää muun muassa joka vuotisen hiukkasseminaarin.  Hiukkasfoorumin käytännön asioita hoitaa Uudenmaan nanoteknologian osaamiskeskus, joka edistää nanoteknologian kaupallista hyödyntämistä suomalaisessa teollisuudessa. Osaamiskeskus toimii Uudenmaan kehitysyhtiö Culminatum Innovation Oy:n yhteydessä.

Vuosittain jaettava Hiukkasteko-palkinto myönnetään toimijalle, joka on soveltanut pienhiukkastutkimusta yhteiskunnallisesti tai teknis-taloudellisesti merkittävään aiheeseen tai ollut aktiivinen alan tunnetuksi tekemisessä ja merkittävän näkyvyyden luomisessa sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Aiemmin palkinnon ovat saaneet Tulikivi Oyj (2006), dosentti Raimo O. Salonen (2007), Ilmatieteen laitos (2008), Markku Rajala (2009), Tampereen teknillinen yliopisto ja Helsingin yliopisto (2010) sekä professori Kaarle Hämeri (2011). Vuoden 2012 palkintoraatiin kuuluivat diplomi-insinööri Raija Pikku-Pyhältö, projektipäällikkö Martta Toivola Culminatum Innovation Oy:stä sekä professori Kaarle Hämeri Helsingin yliopistosta.

Palkinto on lasinpuhaltajamestari Heikki Punkarin taidelasityö. Uniikkikappale on värjätty käyttäen nesteliekkiruiskutusmenetelmää, jossa sininen väri saadaan aikaan tuottamalla liekissä nanometrin kokoluokkaa olevia kobolttioksidihiukkasia. Palkinnon lahjoitti Beneq Oy.

Palkintoraati perusteli Sisäilmayhdistyksen palkitsemista sillä, että yhdistys on vuodesta 1990 tehnyt työtä terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston puolesta. Yhdistyksellä on merkittävä rooli tutkimustiedon jalkauttamisessa ja se tekee merkittävää tiedotustoimintaa sisäilmastoasioissa ja levittää tietoutta sisäilman hiukkasista rakennusalalle. Yhdistys julkaisee maksutonta Sisäilmauutiset-lehteä ja järjestää vuosittain Sisäilmastoseminaarin, johon osallistuu noin 800 alan ammattilaista. Yhdistys julkaisee ja myy sisäilmaan liittyviä raportteja, oppaita ja oppikirjoja. Sisäilmayhdistys ohjaa rakentajia sisäilmastoasioissa Sisäilmastoluokituksella (2008), minkä osana on rakennusmateriaalien ja tuloilmansuodattimien M1-luokitus.

Sisäilmayhdistyksellä on raadin mielestä laaja-alainen ja käytännönläheinen suhtautuminen sisäilman hiukkasongelmiin ja se tuo ansiokkaasti esille tutkijoiden tuottamaa tietoa sekä kentän toimijoiden käytännön kokemuksia. Sisäilmayhdistys on toiminut ansioituneesti hiukkasalan akateemisten, yhteiskunnallisten ja teollisten toimijoiden hyväksi.

Sisäilmayhdistys ry on useamman vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Hiukkasfoorumin kanssa sisäilmastoseminaarin yhteydessä. Osa Hiukkasfoorumin jäsenistä on myös Sisäilmayhdistyksen jäseniä ja järjestöjen toiminnat täydentävät hyvin toisiaan.

www.hiukkasfoorumi.fi.

www.nanobusiness.fi

Lisätietoja: projektipäällikkö Teija Laitinen, puh 040 529 5886, teija.laitinen(at)culminatum.fi