Sisäympäristötekniikan professuurin täyttö etenee

Sisäilmastoasioiden hoidon ja etenkin tutkimuksen kannalta on tärkeää, miten Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa viime kesänä avoimeksi julistettu Sisäympäristötekniikan professuuri täytetään ja mitä siellä tullaan opettamaan ja tutkimaan.

Valintaprosessi on tunnetusti hidas. Hakijoita oli viime kesänä alkuun liki kolmekymmentä, joista kahdeksan hakijaa valittiin jatkoon asiantuntijalausunnoille. Tästä kerrottiin viime syksynä Sisäilmauutisissa. Nyt asia on edennyt ja valinta on asiantuntijalausuntojen jälkeen jatkunut. Viisi hakijaa, aakkosjärjestyksessä; Haverinen – Shaughnessy Ulla , Korpi Anne, Kosonen Risto, Lin John Z. ja Salonen Heidi, osallistuivat maaliskuun 7. päivänä Aalto yliopistolla tutustumistilaisuuteen, jossa he pitivät myös opetusnäytteensä.