STM selvittää ympäristöyliherkkyyttä

 

Jotkut ihmiset kokevat terveyttä haittaavia oireita tietyissä työ- tai elinympäristöissä, vaikka suurelle osalle ihmisistä sama ympäristö tai altistuminen ei aiheuta oireita. Oireisiin liitettyjä tekijöitä ovat mm. homesienet ja mikrobit, erilaiset kemikaalit ja hajusteet sekä sähkömagneettiset kentät. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut ympäristöyliherkkyyksiin perehtyvän koordinaatioverkoston.

Verkoston tarkoituksena on selvittää ministeriön ja sen hallinnonalan näkemyksiä yliherkkyyksistä, joiden koetaan aiheutuvan ympäristöstä.

 Verkostossa pohditaan:

  • kuinka yleistä ympäristöyliherkkyyden kokeminen on ja kuinka usein se rajoittaa merkittävästi yksilön toimintakykyä
  • mitkä toimet ehkäisevät ja parantavat koettuja ympäristöyliherkkyysoireita
  • kuinka ympäristöyliherkkyyksien potilastutkimusta voitaisiin kehittää
  • kuinka paljon osallistujia on erilaisista ympäristöyliherkkyysoireista kärsivien järjestäytyneissä verkostoissa
  • mitä WHO:n ylläpitämän ICD-10 tautiluokituksen koodia muissa maissa käytetään ympäristöyliherkkyyden luokittelussa

Verkoston toiminta on osa STM:n hallinnonalan asiantuntijalaitosten yhteisliittymän SOTERKOn toimintaa.

Viranomaisten ja asiantuntijalaitosten roolit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää toimenpiteitä, joilla voidaan ehkäistä ympäristöstä johtuvia yliherkkyysoireita. THL myös seuraa alan tutkimusta ja ICD-10 tautiluokituksen käyttöä ja kehitystä.

Työterveyslaitos (TTL) on sisäilmaongelmien ja työympäristön altisteiden ja niihin liittyvien terveysvaikutusten asiantuntijalaitos. TTL tutkii, mitkä toimet ehkäisevät työkykyä uhkaavan ympäristöyliherkkyyden syntymistä ja edistävät hoitoa.

Säteilyturvakeskus (STUK) seuraa sähköherkkyyttä erityisesti säteilysuojeluneuvonnan kannalta. STUK vastaa väestön ja ammattihenkilökunnan sähköherkkyyttä koskeviin kysymyksiin.

Ympäristöministeriö vastaa rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Kosteus- ja hometalkoot on valtakunnallinen toimintaohjelma, jonka tehtävänä on aloittaa suomalaisen rakennusten tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoot toteutetaan yhteistyössä mm. ministeriöiden, valtionhallinnon toimijoiden, kuntasektorin, järjestöjen ja yritysmaailman kanssa.

Lisätietoja: www.stm.fi