SuLVI julkaisi uuden oppaan ilmanvaihtotutkimusten tekoon

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen suorittamiseen on nyt Suomen LVI-yhdistysten liiton SuLVI:n toimesta laadittu uudet ohjeet sekä niihin liittyvä koulutus- ja pätevöitymisohjelma. Ohjeiden mukaan suoritettuna ilmanvaihdon kuntotutkimus antaa luotettavamman tuloksen. Ohjeita on viime vuonna testattu ja niiden toimintaa arvioitu.

Sisäilmasto-ongelmien ilmaantuessa on usein syytä tehdä Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Sen avulla voidaan selvittää ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien toiminta ja käyttö-kelpoisuus, korjaustarve ja parantamismahdollisuudet. Se on tarpeen tehdä aina, kun ilmanvaihdossa tai sisäilmaolosuhteissa epäillään tai on havaittu puutteita, joita ei voida välittömillä toimenpiteillä korjata. Se on tärkeä työkalu myös haluttaessa parantaa energiatehokkuutta. Se sopii myös määrävälein toteutettavaksi menettelyksi IV-laitosten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen tekijöiden tulee hallita asiansa ja heillä tulee olla tarvittavat mittauslaitteet ja laskentamenetelmät käytettävissään. Siksi ilmanvaihdon kuntotutkijoille on Suomen LVI-liiton taholta ja muun muassa ympäristöministeriön tukemana valmisteltu pätevöitymismenettely koulutusvaatimuksineen.

Oikein suoritettu ilmanvaihdon kuntotutkimus alkaa jo kuntotutkimuksen tilaamisesta ja suorittajan valinnasta. Myös siihen on nyt olemassa ohjeita. Asuinrakennuksen ilmanvaihdon kuntotutkimus on yksi kokonaisuus, johon sisältyy esitarkastus haastatteluineen, kenttätarkastukset, mittaukset, laskelmat ja raportointi. Toimitilarakennusten IV-kuntotutkimus jakaantuu kahteen osaan, perusosaan ja yksityiskohtaisiin kuntotutkimuksiin. Perusosa sisältää esitarkastustehtävät. Molempiin menettelyihin on omat ohjeensa.

Ilmanvaihdon kuntotutkimus tehtynä SuLVIn ohjeistuksen mukaan täydentää ja syventää kuntoarvion sekä energiakatselmuksen tai -selvityksen tuloksia ilmanvaihdon ja ilmastoinnin osalta.

Ilmanvaihdon kuntotutkimusohjeet ja niiden käyttöön liittyvää opastusta löytyy SuLVIn sivuilta, www.sulvi.fi/ajankohtaista/projektit