Suomalaista sisäilman mikrobiosaamista arvostetaan maailmalla

Suomalainen alan tutkimus on jo pitkään ollut lähellä maailman kärkeä. Keväällä ISIAQn julkaisussa INDOOR AIR Journal ilmestyy 32-sivuinen kutsuartikkeli, Indoor fungi: companions and contaminants, jonka ovat laatineet suomalaiset tutkijat Aino Nevalainen, Anne Hyvärinen ja Martin Täubel. Artikkeli julkaistaan myös lehden verkkosivuilla. Toinen kunnianosoitus suomalaiselle mikrobitutkimukselle on tohtori Miia Pitkärannan valinta keväällä Eindhovenissa Hollannissa pidettävän Healthy Buildings Europe 2015 kongressin harvalukuisten keynote-puhujien joukkoon.

Mikrobien lähteitä löytyy rakennuksista, niiden ulkopuolelta ja ihmisen toiminnasta. Mutta mitä näistä ympärillämme elävistä olioista tiedetään? Mitkä ovat niiden vaikutukset ihmisen terveyteen ja oireiluun? Miten ulkoilman ja sisäilman mikrobit eroavat lajeiltaan ja vaikutuksiltaan? Miten mikrobialtistus voidaan mitata luotettavasti? Mitkä ovat niiden kasvuedellytykset ja miten niihin voidaan vaikuttaa?

Näitä kysymyksiä selvittelee sisäilmastotutkijoiden kansanvälisen organisaation ISIAQn julkaisussa INDOOR AIR Journal tänä keväänä ilmestyvä kutsuartikkeli Indoor fungi: companions and contaminants. Tämän merkittävän artikkelin, jonka pituus on 32 painettua sivua, kirjoittajiksi oli kutsuttu Suomen sisäilman mikrobitutkimuksen tunnetut tekijät, Aino Nevalainen, Anne Hyvärinen ja Martin Täubel. Tutustumisen arvoinen artikkeli julkaistaan myös Indoor Air lehden verkkosivuilta. http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0668

Professori Aino Nevalainen on jo yli kolme vuosikymmentä toiminut alalla arvostettuna asiantuntijana. Muutama vuosi sitten hän jäi eläkkeelle nykyisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmamikrobitutkimusta tekevän yksikön johtotehtävistä.

Dosentti Anne Hyvärinen on myös pitkään ollut tunnettu tutkija ja hän toimii THL:n Asuinympäristö ja terveys yksikön päällikkö ja mikrobitutkimuksen johdossa. Tohtori Martin Täubel on alkujaan itävaltalainen ja toiminut mikrobitutkijana Kuopion yliopistolla ja THL:llä jo vuosia. Martin Täubel toimii ISIAQ:n mikrobialtistumiseen keskittyvän STC:n (Scientific Technical Committee) puheenjohtajana.

Toinen merkittävä kunnianosoitus suomalaiselle mikrobitutkimukselle on tohtori Miia Pitkärannan valinta keväällä Einhovenissa Hollannissa pidettävän Healthy Buildings Europe 2015 (linkki http://hb2015-europe.org/) kongressin keynote -puhujien joukkoon Hän tulee siellä kertomaan muun muassa mikrobien DNA-perusteisista mittausmenetelmistä ja niiden soveltamisesta käytännön mittauksiin. Miia Pitkäranta toimii tällä hetkellä käytännönläheisissä tehtävissä Vahanen-yhtiöiden palveluksessa. Hän on tieteellisen uransa lisäksi suorittanut muun muassa Kuopiossa rakennusterveysasiantuntijan tutkinnon. Hänen tämän tutkintonsa suomenkielinen lopputyö Kvantitatiivinen PCR sisäilman mikrobiologisen laadun arvioinnissa on hyvä johdatus rakennusten mikrobitutkimukseen ja löytyy verkosta osoitteesta www.uef.fi/aducate/kurssin-2011-2013-opinnaytetyot .Rakennusten kuntotutkimusten lisäksi Miia Pitkäranta osallistuu Ympäristöopas 28:n eli Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus – oppaan päivitystyöhön ja työn koordinointiin Vahasella, joka tekee uudistus- ja päivitystyön ympäristöministeriön tilaamana.

Kotimaisten tehtävien lisäksi Miia Pitkäranta ja Martin Täubel ovat olleet mukana yhdysvaltalaisen sisäilmastotutkimusta rahoittavan säätiön Alfred P. Sloan foundation, http://www.sloan.org/ toiminnassa tekemällä apurahahakemusten arviointeja sekä osallistumalla kokouksiin ja seminaareihin.

 

teksti: Esko Kukkonen