Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat Tampereen korkeakouluyhteisön

Korkeakouluyhteisön muodostaminen sai alkunsa keväällä 2014, kun haluttiin selvittää, millä alueilla ja millä keinoin Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu voisivat saavuttaa kansainvälisesti johtavan aseman. Lakiesitykset jätettiin eduskunnalle kesäkuussa 2017 ja lait hyväksyttiin ja vahvistettiin joulukuussa 2017.

Uudessa yhteisössä rakennetaan uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen ja tieteen tekemiseen monialaisessa, innostavassa ja globaalisti kiinnostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä, jonka osaamiskärkinä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Tampereen korkeakouluyhteisön johtotähtiä ovat 1) huippututkimuksen ja innovaatioiden yhdistäminen, 2) monitieteinen oppiminen ja elinikäinen kumppanuus ja 3) ainutlaatuinen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin soveltamisosaaminen.

Korkeakouluyhteisössä on 30 000 opiskelijaa, joista 1/3 opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa ja 2/3 Tampereen yliopistossa. Henkilöstöä yhteisössä on noin 5 000. Uusi yliopisto toimii kolmella kampuksella: Tampereen keskustassa, Hervannassa ja Kaupissa. Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa.