Tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän ohje – työkalu rakennushankkeen eri toimijoille

Helsingin kaupungin viimeisten vuosikymmenten aikana tekemissä energiakatselmuksissa on selvitetty kulutusjakaumia kaupungin palvelukiinteistöissä.

− Katselmuksissa on todettu, että merkittävimmät säästöt voidaan saavuttaa rakennusten lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja valaistukseen liittyvillä toimenpiteillä, taustoittaa kehittämispäällikkö Marianna Tuomainen Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelusta.

Tarpeenmukainen ilmanvaihto on yksi tärkeä keino vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Se on ilmanvaihtojärjestelmä, jolla ilmavirtoja ohjataan kuormituksen tai ilman laadun mukaan vastaamaan käyttötilannetta. Helsingin kaupungin rakennuksissa tarpeenmukaista ilmanvaihtoa on toteutettu vuosituhannen vaihteesta lähtien ja viime vuosina yhä enenevissä määrin. Kaupungilla on tällä hetkellä yhteensä 80 tarpeenmukaisen ilmanvaihdon palvelurakennusta.

Marianna Tuomainen.

− Osassa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon järjestelmiä on ilmennyt vuosien saatossa erilaisia vikoja tai puutteita, mikä oli yksi syy laatia aiheesta oma ohje, Tuomainen sanoo.

Tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän ohje on tarkoitettu uudis- ja perusparannushankkeisiin sekä kohteiden ylläpitovaiheeseen. Se toimii työkaluna rakennushankkeen eri vaiheissa oleville toimijoille: suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistönhuollolle. Ohje sisältää ko. ilmanvaihtojärjestelmän eri teknologiat, suunnitteluperiaatteet, toteutuksen ja käyttöönoton vaatimukset sekä ylläpidon ja huollon toimenpiteet.

− Ohjeen kohteina ovat Helsingin kaupungin palvelurakennukset: koulut, päiväkodit, monitoimitalot ja toimistot – rakennuksia, joihin tarpeenmukainen ilmanvaihto kannattaa suunnitella. Näissä rakennuksissa on usein paljon ihmisiä, mutta tilojen käyttöaste vaihtelee vuorokauden aikana, Tuomainen selventää.

Ohjeen on laatinut Sitowise Oy yhdessä Helsingin kaupungin Tilat-palvelun ohjausryhmän ohjauksessa. Tuomainen korostaa nyt laaditun ohjeen olevan LVI-suunnitteluohjeen lisäohje. Lisäksi käytössä on pari vuotta sitten laadittu mittaroinnin suunnitteluohje. Ohjeita tulisi käyttää rinta rinnan.

− Näitä kaikkia kolmea ohjetta olisi noudatettava, jotta saadaan suunniteltua ja toteutettua mahdollisimman onnistunut tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä, Tuomainen tähdentää.

Tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän ohje on saatavilla Sisäilmayhdistyksen kotisivuilla.

Teksti: Anna Merikari