Tehostesavuilla voi olla haitallisia vaikutuksia

Työterveyslaitoksen järjestämässä hankkeessa selvitettiin teatteriesityksissä ja rock-konserteissa sekä savusukellussimulaatioissa käytettävien tehostesavujen vaikutusta terveyteen. 

Huoneen sisäilmaan päästetään harvoin tarkoituksellisesti kemikaaleja tai hiukkasia. Teattereissa ja rock-konserteissa käytetään savutehosteita kuitenkin usein tehostekeinona esityksiä elävöittämään. Samoja tehostesavuja käytetään myös vielä suurempina pitoisuuksina savusukellussimulaattoreissa palomiesten koulutuksessa. Mutta onko näistä tehostesavuista haittaa näyttelijöille, katsojille ja savusukellusta harjoitteleville? Työterveyslaitos selvitti tehostesavuille altistumisen aiheuttamaa oireilua ja keuhko- ja verisuonivaikutuksia. Tulosten mukaan mitään merkittävää terveyshaittaa ei synny, kun käytetään turvalliseksi todettuja tehostesavuja asianmukaisesti.

Hankkeessa selvitettiin yleisimpien keinosavujen kemiallinen koostumus ja työntekijöiden altistumista sekä kenttäkokein, useammassa teatterissa, että simulaation avulla studiossa ja savusukellussimulaattoreissa. Tarkoituksena oli selvittää tehostesavujen turvallinen taso sekä määritellä tekniset toimenpiteet ja henkilökohtainen suojaus altistumisen vähentämiseksi. Hankkeen johdossa ollut Tampereen Työväen Teatterin erikoistehostemestari Esa Heikkinen näki tärkeänä myös selvittää näyttämöillä käytettävien tehostesavujen mahdolliset haittavaikutukset tekniseen henkilökuntaan ja esiintyjiin. Yleisesti käytetyt tehostesavut ovat joko glykoli- tai mineraaliöljypohjaisia. Tehostesavuille altistuneilla tavallisimpia oireita olivat lievät ja satunnaiset ylähengitysteiden ja silmien ärsytysoireet. Kuitenkin osa oli kokenut myös keuhkoperäisiä oireita ja päänsärkyä.

– Yleinen käsitys on, että näytösten aikana ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat teattereissa alle haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien. Pyrotekniikkaa käytettäessä syntyy kuitenkin suuria, hetkellisiä kaasu- ja hiukkaspitoisuuksia, joiden hallitseminen edellyttää hyvää ilmanvaihtoa, kertoo tutkimusta vetänyt vanhempi tutkija Juha Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Turvallisuusohjeita on noudatettava

Glykolipohjaisten tehostesavunesteiden pääliuottimia olivat propyleeni- ja trietyleeniglykoli. Mineraaliöljypohjaisen tehostesavunesteen todettiin sisältävän korkealla kiehuvia hiilivetyjä. Teattereissa esitysten aikana keskimääräiset hengitettävän pölyn pitoisuudet vaihtelivat suuresti  2-118 % orgaanisen pölyn kahdeksan tunnin haitalliseksi tunnetusta pitoisuudesta (HTP 8h). Keskimääräiset trietyleeniglykolipitoisuudet olivat vastaavasti 0,2-9,4 % ja propyleeniglykolipitoisuudet alle 0,01-86 % verrattuna etyleeniglykolin HTP 8h-arvoon. Mitatut öljysumupitoisuudet olivat keskimäärin 2-156 % öljysumun HTP 8h-arvosta. Hiilidioksidipitoisuudet olivat esityksen aikana työntekijöiden hengitysvyöhykkeen korkeudella suurimmillaan 1,4 -kertaisia ja näyttämön pinnassa 5-kertaisia hiilidioksidin HTP 8h-arvoon nähden. Mitatut pitoisuudet vaihtelivat siis suuresti.

Tehostesavuille altistuneilla koetuista oireista tavallisimpia olivat kenttätutkimuksissa, laboratoriomittauksissa ja työntekijäkyselyssä lievät ja satunnaiset ylähengitysteiden ja silmien ärsytysoireet. Kuitenkin 10-15 % työntekijäkyselyyn vastanneista raportoi myös keuhkoperäisiä oireita ja päänsärkyä. Työntekijöiden keuhko- ja verisuonivasteissa ei kuitenkaan havaittu poikkeavia muutoksia.

Tehostesavujen aiheuttamia terveyshaittoja voidaan tutkijoiden mukaan vähentää noudattamalla turvallisuusohjeita, opettelemalla tuntemaan tehostesavukoneet ja niissä käytettävät nesteet sekä huolehtimalla koneiden huollosta. Tehostesavuille altistavissa töissä hyvä työpaikkaselvitys auttaa riskien hallinnassa. Uusien tehostesavunesteiden ja pyrotekniikan käyttöönotto on tehtävä kontrolloidusti, korostavat tutkijat.

Suurimpia savupitoisuuksia tavataan savusukellussimulaattoreissa. Niissä on tutkimuksen mukaan käytettävä hengityksensuojaimena paineilmalaitteita, sillä simulaattorissa hiilidioksidi- ja hiilimonoksidipitoisuudet ylittävät terveydelle heti haitalliset pitoisuudet.

Hankkeen toteutti Työterveyslaitos. Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto, Valtiokonttori, Palosuojelurahasto sekä yhteistyökumppanit Suomen Kansallisooppera, Yleisradio, Tampereen Työväen Teatteri, Pelastusopisto, Svenska Teatern, Suomen Kansallisteatteri, Tampereen Teatteri ja Kaupunginteatterit Jyväskylästä, Kuopiosta, Seinäjoelta, Oulusta, Turusta ja Lahdesta.

 

Lisätietoja :

www.ttl.fi

Julkaisu:

Laitinen J, Jumpponen M, Heikkinen P, Lindholm H, Lindholm T, Sistonen H, Halonen J. Tehostesavujen haitalliset keuhko- ja verisuonivaikutukset ja niiden torjunta. Raportti Työsuojelurahastolle (numero 112091), Palosuojelurahastolle ja Valtiokonttorille. Tietoa Työstä, Työterveyslaitos, 2015