Terveet tilat 2028 -ohjelman Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivusto esittelee oppilaitosrakennusten tyypillisiä vaurioita ja korjaustapoja

Oppilaitosrakennukset esitetään sivulla leikkauskuvina, joissa näytetään rakennusten keskeiset osat sekä ne talotekniset järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennusten sisäilmaan. Malleina toimivat olemassa olevat suomalaiset koulurakennukset.

Suomalaisten kaupunkien ja kuntien katukuvissa näkyvät oppilaitosten rakentamisessa vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset. 1800-luvulla pystytetyt massiivitiili- ja hirsirakennukset ovat kaikuja kansakouluvuosilta, kun taas 1970- ja 1980-luvuilla valmistuneet betonielementtirakennukset muistuttavat peruskoulujärjestelmän alkuajoista. Kehitykseen ovat vaikuttaneet muutokset niin pedagogisissa menetelmissä, arkkitehtuurissa kuin rakennusmateriaaleissakin. Viimeisten vuosikymmenten aikana ovat nousseet monikäyttöiset hybridirakennukset, joissa kantava runko voi muodostua yhdistelmästä teräsbetoni-, teräs- ja puurakenteisia runkojärjestelmiä.

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivu esittelee kuusi eri vuosikymmenten rakennustyyppiä leikkauskuvina. Sivulla käydään yksityiskohtaisesti läpi rakennuksen osat ja talotekniset järjestelmät, jotka vaikuttavat rakennuksen sisäilmaan. Lisäksi sivulta löytyy tietoa tyypillisistä sisäilma-altisteista, kuten kosteusvaurioista, haitta-aineista sekä puutteista tai vaurioista talotekniikassa. Läpileikkaus tarjoaa myös luotettavia lähteitä korjaustavan valintaa pohtiville tai ohjeita kuntotutkimuksen tekemiseen etsiville.

– Haluamme tuoda olemassa olevan tiedon helposti saavutettavaksi ja hyödynnettäväksi. Tiedämme paljon eri aikakausien oppilaitosrakennusten haasteista, mutta tieto ei aina kulkeudu niille, jotka siitä hyötyisivät. Tavoitteena on, että kaikki osapuolet tunnistaisivat tyypilliset ongelmakohdat, olisivat selvillä ylläpidon merkityksestä ja tietäisivät, mitä kaikkea ylläpito vaatii, toteaa yli-insinööri Timo Lahti ympäristöministeriöstä, jonka toimeksiannosta hanke valmistui.

Malleina toimivat olemassa olevat suomalaiset koulurakennukset, joihin on lisätty kuvitteellisia tiloja, rakenteita ja järjestelmiä. Hanke esittelee rakennukset nykytilassaan, jossa peruskorjauksia ja –parannuksia on jo tehty.

Tarkoitettu monipuolisesti hyödynnettäväksi – käyttäjille, päättäjille ja rakennusalan ammattilaisille

Läpileikkaus-sivulla tavoitellaan ymmärryksen lisäämistä eri rakennusten tyypillisimmistä ominaispiirteistä. Visualisoinnin avulla pyritään hahmottamaan kriittisiä rakenteita ja taloteknisten järjestelmien osia. Sivu antaa sekä tilojen käyttäjille, päättäjille että rakennusalan ammattilaisille käsityksen kokonaisuudesta, kun oppilaitosrakennusten korjaamista valmistellaan.

– Toivomme, että Läpileikkauksesta on mahdollisimman monipuolisesti hyötyä oppilaitosrakennusten korjausten ja ylläpidon suunnittelussa. Onnistuneella visualisoinnilla voi olla suuri merkitys tarpeiden havainnollistamisessa päättäjille tai tilojen käyttäjille. Sivu soveltuu hienosti myös opetuskäyttöön. Haluamme jatkossa kehittää sisältöä edelleen ja tuottaa kokonaan uusia osa-alueita Läpileikkaus-sivulle, kertoo Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen.

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin

Lähde: Terveet tilat 2028 -verkkosivu