Terveet tilat 2028 -ohjelman toimintavuosi 2019 on pyörähtänyt käyntiin

Vuoden 2019 Terveet tilat -toimien painopisteet liittyvät kiinteistöjen säännöllisten kuntotarkastusten kehittämiseen ja kuntayhteistyöhön, ihmisten terveyden edistämiseen, neuvontaan ja tukeen sekä eri alojen osaamiskapeikkojen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Foorumin tiivis yhteenveto:

  • Ongelmat on tiedostettu.
  • Työn on jatkuttava seuraavalla hallituskaudella.
  • Hyvät kokemukset ja tietotaito ovat perustana.
  • Sisäilmasta oireilevien/sairastuneiden viivytyksetön hoito on turvattava
  • Rakennusalan koulutuksessa on varmistettava, että perusasiat hallitaan.
  • Monialainen tutkimus ja elinikäinen oppiminen ovat avainasemassa.

Terveet tilat 2028 -ohjelman valmistelun aikana laajalta sidosryhmien verkostolta saatu palaute oli, ja on edelleen, tärkeä voimavara. Jatkuvaa vuorovaikutusta halutaan ylläpitää ja jatkaa, joten palautetta otetaan vastaan Twitterissä tunnisteella #TerveetTilat2028 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen terveet-tilat@vnk.fi. Foorumipäivän esitykset ovat verkkosivulla vnk.fi/terveet-tilat-2028. Myöhemmin keväällä ilmestyvässä Terveet tilat -uutiskirjeessä on mm. yhteenveto tilaisuudesta ja kerromme siitä, miten otamme palautteen huomioon.

Terveet tilat -työpaja Sisäilmastoseminaarin jälkilämmössä 15. maaliskuuta

Aktiivinen joukko Sisäilmastoseminaarin osallistujia jatkoi Terveet tilat -työpajapäivään Vantaan Tikkurilaan Sokos-hotellin tiloihin perjantaina 15. maaliskuuta. Vesa Pekkola (STM) avasi tilaisuuden ja kertoi päivän esitysten ja keskustelujen kulkeutuvan Terveet tilat 2028 -ohjelman toimenpanoon saman tien.

Yhteisen osuuden aloitti Esko Korhonen (FCG Konsultointi Oy), joka johdatteli osallistujat pohtimaan tilaomaisuuden hallintaa. Hänen mukaansa perusasioissa on aina työtä, niin tilahallinnassakin. Siksi työtä tehdään kuntien kanssa yhteistyössä myös Terveet tilat -ohjelman puitteissa vuonna 2019. Sami Makkula (THL) valtasi aivan uuden alueen sisäilmakysymysten käsittelyyn esittelemällä palvelumuotoilun keinoja ja esimerkkejä sairaalaympäristössä. Anne Iijalainen (Hämeenlinnan kaupunki) kertoi Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön tukitoimista, joilla täydennettiin työterveydenhuollon neuvontaa ja hoitoa varmistamalla tukea sekä työntekijöille että esimiehille. Tiina Simonsilta (Tuusulan kunta) kuultiin yhteistyöstä, avoimuudesta ja uusista oivalluksista, kuten oirepäiväkirjojen käytöstä sisäilmatyössä Tuusulassa. Maija Lehtinen (Espoon Tilapalvelut -liikelaitos) kertoi siitä, miten kiinteistön huollosta ja ylläpidosta on paljon tietoa, mutta epäselvyyttä siitä, miten tieto saadaan käytäntöön ja miten päästään ennakoivaan huoltoon. Lehtinen kertoi, että hyvien käytäntöjen ja kehittämisajatustenkin selvittämiseksi Kuntien sisäilmaverkosto tulee lähettämään kuntiin kyselyn. Espoo ottaa vetovastuuta tästä työstä – ja sai heti yhteistyötarjouksen Suomen kuntaliiton Tarja Hartikaiselta, joka on juuri laittanut kattavan kyselyn kuntiin osana SisäNyt-hanketta (www.ttl.fi/tutkimushanke/sisanyt). On hyvin mahdollista, että tämä kysely palvelee ainakin joiltain osin myös kuntien sisäilmaverkoston tietotarvetta huollon ja ylläpidon käytäntöjen kartoituksessa.

Innostunut ja paneutunut puheenporina jatkui lounastauolla ja sen jälkeen neljässä työpajassa, joiden esitykset ja tiivistelmät julkaistaan maaliskuun kuluessa verkkosivulla vnk.fi/terveet-tilat-2028. Iltapäivällä työpajoissa keskityttiin seuraaviin aiheisin: Tilaomaisuuden hallinta ja sisäilmaongelmat (vetäjänä Esko Korhonen), Yhteistyö ja osallisuus sisäilmaongelmien selvittämisprosessissa (vetäjänä Vesa Pekkola), Miten työnteko ja muu tilankäyttö varmistetaan sisäilmaongelmien yhteydessä? (vetäjänä Anne Hyvärinen) sekä Kuntien sisäilmaverkosto/kiinteistön ylläpito (vetäjänä Mervi Ahola).

Kiitokset kaikille pajan järjestäjille ja osallistujille! Seuratkaa verkkosivua vnk.fi/terveet-tilat-2028 ja Twitterissä @TerveetTilat. Terveet tilat -työpajan aika on jälleen vuonna 2020 Sisäilmastoseminaarin jälkeen.

Teksti: Noora Mahlavuori ja Marika Paavilainen, Valtioneuvoston kanslia