Terveet tilat -toimintamalli tukee kuntia sisäilmahaasteissa

Uusi toimintamalli rakennettiin työpajoissa, jotka järjestettiin eri puolilla Suomea Terveet tilat 2028 -sihteeristön ja aluehallintovirastojen kanssa syksyn 2019 ja talven 2020 aikana.

Toimintamalli on tilatjaterveys-verkkosivustolla, jossa on kuvattu toimintamallin neljä osa-aluetta: kiinteistökannan hallinta, rakentaminen ja korjaaminen, kiinteistön käyttö ja ylläpito sekä sisäilmatilanteiden selvittäminen. Malli tarjoaa tietopaketteja ja esittelee työpajoista kerättyjä, eri kunnissa hyviksi koettuja käytäntöjä.

– Pääteemaksi halusimme nostaa kuntien hyvät käytännöt. Niiden kautta kunnat voivat oppia toisiltaan ja saada tietoa, miten sisäilmatilanteissa on päästy eteenpäin, Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen kertoi lokakuun lopussa pidetyillä Valtakunnallisilla ympäristöterveyspäivillä.

– Mallia täydennetään ja kehitetään koko ajan saadun palautteen perusteella. Palautetta ja kommentteja voi antaa tilatjaterveys-sivustolla 31.1.2021 asti. Kuntia kuullaan edelleen mallin kehitystyön aikana, ja näin toimintamallista saadaan entistä parempi. Mallin eri osa-alueisiin liittyviä työpajoja järjestämme myös jatkossa.

Katja Outinen ja Vesa Pekkola. Kuva: Tuukka Troberg, valtioneuvoston kanslia.

Tilan käyttäjien viihtyvyys tavoitteena

– Malli toimii runkona erilaisille, hajallaan oleville ohjeistuksille, jotka kattavat koko ketjun. Mallissa on kuvaus käytännössä toimiviksi osoittautuneista toimintatavoista, joilla kiinteistökannan hallinta ja sisäilmatilanteet on saatu hoidettua hyvin. Se toimii myös itseauditointimateriaalina kunnille, ja kunnat voivat käyttää mallia juuri heidän omiin tarpeisiinsa, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola kertoi esitellessään toimintamallia Ympäristöterveyspäivillä.

– Mallissa ei ole pikkutarkkaa ohjeistusta eri vaiheisiin, vaan siinä nostetaan esiin tärkeimmät asiat, joissa pitää onnistua kiinteistökannan hallinnassa ja sisäilma-asioiden haltuun ottamisessa. Malli ei sisällä terveydenhuollon puolta eli sisäilmasta oireilevien hoidon prosessia, Pekkola sanoi.

– Toimintamallin kärkiajatuksena on, että tilan käyttäjät viihtyvät tiloissa. Ajatuksena on tunnistaa ja hoitaa viat, vauriot ja koetut haitat, ennen kuin niistä tulee ns. sisäilmaongelmia.

Terveet tilat -toimintamalli

Uusi toimintamalli kuntien tueksi sisäilmatilanteisiin

Terveet tilat -toimintamallin lanseeraus Valtakunnallisilla Ympäristöterveyspäivillä 27.10.2020

Teksti: Anna Merikari