Terveet tilat -työpajapäivässä pureuduttiin ajankohtaisiin sisäilma-asioihin

Työpajapäivä alkoi Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outisen toivottaessa yli 200 ilmoittautunutta osallistujaa tervetulleeksi tilaisuuteen. Päivän puhujista ensimmäisenä virtuaaliselle lavalle astui projektipäällikkö Marko Suomela Maakuntien tilakeskuksesta. Suomela avasi puheenvuorossaan vetämänsä Kuntien tilatieto -hankkeen työtä. Hanke tuottaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa kiinteistönpidon strategiseen kehittämiseen, tilajohtamiseen ja tuottavuuden parantamiseen.

Päivän toisen alustuksen piti Puolustuskiinteistöjen sisäilma-asiantuntija Jouni Vuohijoki. Osallistujat saivat katsauksen Puolustuskiinteistöjen rakennuskantaan, jonka kautta päästiin tutustumaan sisäilmatoimintaan tehtyihin panostuksiin. Vuohijoki esitteli asiantuntijoista koostuvan sisäilmatiimin tehtäviä ja toimintamallia, jonka avulla tarkoitus on vahvistaa kokonaisvaltaista toimintakulttuuria ja asennetta suhtautumisessa sisäilmahaasteisiin.

Paneelikeskustelussa tarkasteltiin sisäilmakysymyksiä erilaisista näkökulmista

Owal Group Oy:n Mia Toivanen tiivisti omassa puheenvuorossaan Terveet tilat 2028 -ohjelman kehittävän arvioinnin tulokset. Samalla julkaistiin myös arvioinnin pohjalta syntynyt raportti, johon voit käydä tutustumassa ohjelman sivuilla. Tulokset vahvistavat, että ohjelman tavoitteita pidetään laajasti tärkeinä ja se on tuonut selkänojaa sekä systemaattisuutta kehittämistyöhön. Lisää tukea tarvitaan erityisesti kuntien toimintatapojen kehittämiseen.

Aamupäivän ohjelma päättyi paneelikeskusteluun, jossa syvennyttiin tarkastelemaan sisäilma-asioiden nykytilaa ja kehitystä. Paneelin juontajana toimi ympäristöministeriön yli-insinööri Timo Lahti, ja edustettuina olivat monipuolisesti sisäilmakysymysten eri osa-alueiden asiantuntijat. Aiemmin päivän aikana puhuneiden Marko Suomelan ja Jouni Vuohijoen lisäksi keskustelemassa olivat Vantaan kaupungin tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius sekä Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Miia Puukka. Keskustelussa esiin nousi sisäilmatyön monialaisuus ja sen tuoma laaja tarve osaamisen kehittämiselle.

Työpajoissa syvennyttiin päivän teemoihin

Iltapäivällä webinaarin osallistujat jakaantuivat pienempiin työpajoihin, joissa päivän teemoihin päästiin pureutumaan yksityiskohtaisella tasolla. Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden vetämän session aiheena olivat sisäilmaan liittyvät terveysasiat, oireilu ja moniammatillinen yhteistyö. Muissa työpajoissa tarkasteltiin puolestaan ilmanvaihtosäädösten päivitystarpeita ja julkisia hankintoja rakentamisen puolella.

Terveet tilat 2028 -ohjelman kehittävä arviointi

Terveet tilat -työpajapäivässä pureuduttiin ajankohtaisiin sisäilma-asioihin