Terveiden talojen erikoisjoukot -hanke etenee kohti maalia

Kosteus- ja homevaurioiden korjauksen ammattilaisten uudet pätevyysvaatimukset koskevat koko korjausketjua: vauriokohteiden tutkimista, korjausten suunnittelua sekä niiden toteutusta työmaalla. Henkilöiden nimikkeet ovat kosteusvaurion kuntotutkijat, rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat, kosteusvaurion korjaussuunnittelijat sekä kosteusvaurion korjaustyönjohtajat.

”Kun pätevyysvaatimukset ovat nyt siirtymäaikoineen olemassa, alan toimijat ryhtyvät tarkistamaan omaa osaamistaan pätevyysvaatimuksiin nähden. Pätevyyksiin valmentaviin koulutuksiin hakeutuville henkilöille sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen menettelyä. Pilottikoulutuksissa on sen pohjalta hyväksytty muun muassa tuoreimmat tutkintopäättötyöt ja aiempia opintojaksoja, kuten rakennusfysiikka ja korjausrakentaminen. Eri osaamiskokonaisuuksia voi suorittaa myös tenttimällä. Tutkimusmenetelmien osaamisen näytöksi on hyväksytty menetelmän henkilösertifiointi, työssä tehdyt kuntotutkimusraportit tai sisäilmaselvitykset”, kertoo hankkeen vetäjä, johtava asiantuntija Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskuksesta.

Haasteena on saada eri osaamisalueiden tarkemmat opintojaksokuvaukset sekä lisäkoulutusten sisällöt ja laajuuden tarve määriteltyä. Tämä työ valmistuu ensi vuoden alussa yhteistyössä korkeakoulujen rakennusterveyden koulutuksen kehittämishankkeen (OKM) kanssa. Samalla suunnitellaan koulutustahojen yhteistyömalleja rakennusterveyden koulutusten toteutukseen niin tutkinto- kuin lisäkoulutuksissa.

”Tällä kaikella pyritään samansisältöiseen ja -tasoiseen opetukseen kustannustehokkaasti kaikissa oppilaitoksissa, jotka antavat pätevyyksiin valmentavaa koulutusta. Koulutusten toteutukseen tarvitaan yhteiskunnan tukea. Pelkillä osallistumismaksuilla rahoitettavaan koulutukseen hakeutuvat vain he, joiden työnantajilla on siihen varaa, eikä tämä tuota riittävästi osaajia nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen. Osaajien ja investointien määrä arvioitiin Terveiden talojen erikoisjoukot- hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2013”, muistuttaa Kokotti.

Sisäilma-asiantuntijoita syntyy VTT:n sertifioimina

Sertifiointijärjestelmään uutena lisätystä sisäilma-asiantuntijoiden pätevöittämisestä vastaa VTT Expert Services Oy. Tällä hetkellä tutkintoon valmentavaa koulutusta antavat joko kokonaan tai osittain seuraavat oppilaitokset: RATEKO, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate sekä Satakunnan, Lapin ja Turun ammattikorkeakoulut.

”Rakennusterveysasiantuntijoiden henkilösertifioinnin toimikunta on määritellyt valmentavaa koulutusta järjestävän oppilaitoksen vaatimukset. Jos vaatimukset täyttyvät, VTT Expert Services Oy voi myöntää oppilaitokselle koulutusluvan. Niillä oppilaitoksilla, joille on myönnetty koulutuslupa rakennusterveysasiantuntijan valmentavan koulutuksen järjestämiseen joko kokonaan tai yksittäiselle koulutusosiolle, on oikeus antaa myös sisäilma-asiantuntijan valmentavaa koulutusta samalta osalta”, kertoo arvioija Jaana Packalén VTT:ltä.

Valmentavaan koulutukseen kuuluu kolme moduulia, joista ensimmäinen sisältää sisäilman epäpuhtaudet, niiden terveysvaikutukset sekä tutkimisen ja torjunnan. Toinen osio koostuu rakennusfysiikasta, fysikaalisista olosuhteista, kuntotutkimusmenetelmistä, rakenne- ja tuotantotekniikasta sekä juridiikasta. Viimeinen moduuli pitää sisällään ilmanvaihdon ja ilmastointitekniikan. Lisätietoa VTT Expert Services Oy:n hyväksymistä rakennusterveysasiantuntijan ja sisäilma-asiantuntijan koulutusta antavista oppilaitoksista ja niiden osaamisvaatimuksista löydät yrityksen verkkosivuilta.

”Tällä hetkellä VTT Expert Services Oy:n sertifioimia rakennusterveysasiantuntijoita on 124 ympäri Suomen. Henkilösertifikaattia voi hakea ja ylläpitää helposti sähköisen Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelun kautta”, Packalén vinkkaa.

FISEn henkilösertifiointijärjestelmään uusia pätevyyksiä

FISEn henkilösertifiointijärjestelmään on perustettu uutena maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kosteusvaurion korjaussuunnittelijan ja kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyydet. Myös kosteusvaurion kuntotutkijat ovat tulossa FISEn henkilösertifioinnin piiriin.

”Me paitsi toteamme pätevyydet, myös hyväksymme sertifiointiin tähtäävää koulutusta. Oppilaitoksilla pitää olla selkeät yhtenäiset pelisäännöt koulutuksen järjestämisessä. Toivon, että koulutusta järjestetään ja järjestäjät ovat rohkeasti yhteydessä meihin. Näin varmistamme, että kouluttajat ovat päteviä ja koulutukset laadukkaita”, toteaa toimitusjohtaja Marita Mäkinen FISE Oy:stä ja lisää: ”Haluamme, että oppilaitokset järjestävät koko koulutuskokonaisuuden, eivätkä vain yksittäisiä moduuleita. Näin opiskelusta tulee kokonaisuus, eikä opeteta päällekkäisiä asioita.”

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Helmi Kokotti, Suomen Sisäilmakeskus Oy

Arvioija Jaana Packalén, VTT Services Oy