Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 10 vuotta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL aloitti nykymuotoisena toimintansa vuonna 2009, mutta sillä on historiaa jo parinsadan vuoden ajalta.

THL kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoon perustuvaa tietoa ja tarjoaa asiantuntemusta sekä ratkaisuja päätöksenteon tueksi. THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion ja kuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

-Päätuotteemme on tutkittu tieto. Jotta me kaikki voisimme hyvin -sloganiimme kiteytyy hyvin se, minkä äärellä me toimimme. Haluamme tuottaa enenevästi tietoa yhteiskunnan hyväksi, erityisryhmät huomioiden. Tiedon tulee rakentua viiveettömästi, ja tietoa tulee yhdistellä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo.

Pääjohtaja painottaa yhteistyön merkitystä, jotta tieto kertyy, se kirjataan ja se palvelee oikein yhteiskuntaa. Tarvitaan yhteispeliä niin palvelutuotannon, soteammattilaisten, erilaisten rekisterinpitäjien kuin soten ulkopuolisenkin maailman kanssa. Kumppanuuksia täytyy jatkossakin vahvistaa järjestöjen ja eri väestöryhmien kanssa ja palvella yksittäisten kansalaisten tiedon tarpeita.

-Esimerkkinä yhteistyöstä on Kanta-palvelu, joka on yksi arvostetuimmista brändeistä alallaan suomalaisten keskuudessa, Tervahauta mainitsee.

-Perinteiset riskitekijät ja niiden huomioiminen, ”immeisiksi eläminen” ja siihen liittyvät asiat ovat meille erittäin tärkeitä, pääjohtaja Tervahauta sanoo.

Sisäilmatutkimus THL:ssä

THL tutkii myös sisäilman epäpuhtauksien ja epäpuhtauslähteiden, erityisesti kosteusvaurioiden, aiheuttamia vaikutuksia ihmisen terveydelle. Lisäksi se tuottaa tietoa keskeisistä ympäristöterveyden riskeistä ja niiden torjuntavaihtoehdoista. Sisäilmatutkimusta THL:ssä on tehty jo 1990-luvulta lähtien.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloitti keväällä 2017 Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman valmistelun yhdessä useiden yhteistyötahojen kanssa. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelmaan kirjattuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman pitkän aikavälin päätavoite on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Tähän pyritään ottamalla terveydenhuolto entistä voimakkaammin mukaan toimintaan sekä keskittymällä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, haittojen ennaltaehkäisyyn, viestintään sekä sairaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja tukeen.

Kymmenvuotisen ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä sisäympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, kehittää sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallintaa, parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä ja vahvistaa toimijoiden osaamista sisäympäristöasioissa. Lue ohjelmasta lisää täältä.

THL:n sisäilmaverkkosivusto on vastikään julkaistu osoitteessa http://thl.fi/sisailma. Sivustolle tulee syksyn aikana myös usein kysyttyä -osio.

Teksti: Anna Merikari