THL: Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa panostettiin viime vuonna oireilevien, koulujen ja työpaikkojen tukemiseen sisäilmatilanteissa

– Olemme tuottaneet ohjeistusta, koulutusta ja toimintamalleja jopa edellä suunnitellusta aikataulusta. Työ jatkuu, ja ohjelman työtä tarvitaan yhä esimerkiksi vaikeasti oireilevien tuen ja hoidon parantamiseksi, kertoo THL:n tutkimusprofessori Anne Hyvärinen.

Ohjelmasta apua sisäilmatilanteisiin varautumiseen

Filha ry selvitti sisäilmasta oireilevien hoitoa ja tukea vuonna 2021 haastattelemalla terveyskeskusten johtajia ja erikoissairaanhoidon keuhkoylilääkäreitä. Selvityksen mukaan sisäilmaan liitetyn oireilun hoitoon ja oireilevien tukeen toivotaan terveydenhuollossa lisää keinoja. Erityisesti lisäresursseja tarvitaan jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen perusterveydenhuoltoon.
Terveydenhuollon johto kaipaa parannusta sisäilmaoireilijoiden jatkohoitoon ja kuntoutukseen

Työpaikkojen avuksi valmistui Työterveyslaitoksen tekemä Työkyvyn tuen malli sisäilmatilanteisiin. Kun sisäilma osataan ottaa paremmin huomioon osana työkykyjohtamista, paranee koko työyhteisön ja myös yksittäisten työntekijöiden tilanne.
Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa

THL laati kouluille ja päiväkodeille toimintamallin sisäilmatilanteiden hoitamisen tueksi. Vaikka ennakoiva kiinteistönpito ehkäisee sisäilman liittyviä ongelmia, mikä on tärkeä tavoite myös kouluissa ja päiväkodeissa, sisäilmatilanteita voi ilmetä ja niihin on tärkeää varautua.
Kouluille ja päiväkodeille tarjolla toimintamalli sisäilmatilanteen hoitamiseen

Lisäksi viime vuonna päättyi kaksi VN TEAS (valtioneuvoston yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta)-hanketta, jotka tuottivat uutta tietoa oireilevien tilanteesta ja tuen tarpeista sekä sisäilmaryhmien merkityksestä sisäilmatilanteiden ratkaisemisessa.
Selvitys: Varhainen puuttuminen auttaa sisäilmatilanteissa – vaikeasti oireilevat tarvitsevat silti entistä parempaa tukea 

Sisäilmaryhmät ja ennakoiminen avainasemassa sisäilmatilanteiden ratkaisemisessa

Muihin Kansallisen sisäilma- ja terveys -ohjelman 2018–2028 aikaansaannoksiin vuosilta 2018–2021 voi tutustua THL:n verkkosivuilla.
Ohjelman tuotokset