THL: Ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteeseen on päivitetty

Ohjeistuksessa käydään edelleen läpi, mitä sisäympäristöön liitetyn haitan selvittämisessä eri vaiheissa yleisimmin tapahtuu, keitä tilanteen selvittämiseen osallistuu ja mikä on rehtorin rooli.

– Ohje on tarkoitettu sekä rehtoreille että muille kuntatoimijoille tueksi sisäilmatilanteiden hallintaan. Vaikka kunnilla on jo toimivia toimintamalleja sisäilmatilanteisiin, on hyvä tarkastaa, että roolit ja vastuut on myös kirjattu, sanoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteeseen -materiaali on vapaasti kaikkien rehtorien ja kuntatoimijoiden sekä muiden kiinnostuneiden hyödynnettävissä. Ohjeistus on osa Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa ja täydentää ohjelman tavoitteita kehittämällä sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallintaa.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Ohjeistus rehtoreille sisäilmatilanteeseen
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 

THL:n uutinen 13.12.2022