THL on julkaissut toimintamallin sisäilmaa heikentävien tilanteiden hoitamiseen asunnoissa

– Suunnitelmallinen ja säännöllinen kiinteistönhoito ja kunnossapito kuuluvat kaikille kiinteistön omistajille. Lisäksi asukkaan on tärkeä opetella käyttämään kodin teknisiä järjestelmiä oikein hyvän sisäilman laadun ylläpitämiseksi, sanoo THL:n tutkija Kaisa Jalkanen.

Asukkaan havainnot sisäympäristön haitoista voivat olla moninaisia

Havainnot asunnon sisäympäristöön liittyvistä haitoista vaihtelevat. Haitat voivat liittyä esimerkiksi asunnon viihtyvyyteen ja olosuhteisiin, kuten tunkkainen ilma, liian korkea tai matala lämpötila tai näkyviin vaurioihin, kuten veden valumajäljet tai kosteuden tiivistyminen kylmille pinnoille.

Myös esimerkiksi sisäilmaan liitetty oireilu voi olla syy aloittaa asunnon sisäympäristön tilan selvitys. Sisäilmaan liittyvä oireilu ja olosuhdehaittojen kokeminen on yksilöllistä, ja niihin vaikuttavat ympäristön lisäksi monet muutkin tekijät.

Asukas voi saada asuntonsa sisäilmatilanteen selvittämiseen apua ja tukea kunnan ympäristöterveystarkastajalta. Tarvittaessa terveydensuojeluviranomainen arvioi, esiintyykö rakennuksessa tai tilassa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.

Toimintamalli kattaa sisäilmaan liittyvät tilanteet havainnoista korjaukseen

THL:n viisiportainen toimintamalli kattaa sisäilmaan liittyvät tilanteet havainnoista mahdollisiin korjauksiin saakka. Mallissa otetaan huomioon myös eri toimijoiden roolit ja tehtävät sen mukaan, onko kyseessä omakotitalo, asunto-osake vai vuokra-asunto.

Asunnon sisäympäristöön liittyvistä havainnoista tulee ilmoittaa vastuussa oleville tahoille, ellei havainnon tekijä ole itse kiinteistön omistaja ja vastuussa kiinteistön kunnosta. Asunto-osakeyhtiössä asukas ilmoittaa havainnoista isännöitsijälle ja taloyhtiön hallituksen edustajalle. Vuokralainen ilmoittaa havainnosta lisäksi osakkeen tai kiinteistön omistajalle.

Kiinteistön omistaja tai sen edustaja on vastuussa rakennuksen kunnon selvittämisen ja tarvittavien korjausten tai muiden toimien järjestämisestä. Asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat esimerkiksi vedeneristeet ja kosteus- ja höyrynsulut sekä ilmanvaihtojärjestelmä.

Koettujen oireiden tai olosuhdehaittojen perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä rakennuksen kunnosta, vaan rakennuksen kunto selvitetään aina rakennusteknisin tutkimuksin.

– Kun toimintamalli on asunto-osakeyhtiön osakkaiden ja vuokralaisten tiedossa, päästään sisäilmatilanteita selvittämään ripeästi ja jopa ennaltaehkäisemään. Myös omakotikiinteistön omistajan on hyvä tiedostaa vastuunsa, Jalkanen toteaa.

Lisätiedot: Toimintamalli sisäilmatilanteiden hoitamiseen asunnoissa

Uutinen on julkaistu THL:n sivuilla 13.10.2022.