THL on julkaissut yhteenvedon: Kreosootti ja muut kivihiilitervapohjaiset tuotteet rakennuksissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on nyt koostanut yhteenvedon, jonka toivotaan tuovan selvyyttä näihin tilanteisiin. Yhteenvedossa käsitellään kivihiilitervapohjaisten tuotteiden käyttöä asuinrakentamisessa ja niiden huomioimista mahdollisessa terveyshaitan selvittämisessä ja poistamisessa. Julkaisu on tarkoitettu tietopaketiksi sekä yksityishenkilöille että terveydensuojeluviranomaisille.

Tuotteista voi haihtua huoneilmaan PAH-yhdisteitä

Kreosootista ja muista kivihiilitervapohjaisista tuotteista voi haihtua huoneilmaan PAH-yhdisteitä. Pitoisuudet ovat yleensä sen verran pieniä, että haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä. Joskus, esimerkiksi rakenteiden rikkoutuessa tai kostuessa, PAH-yhdisteet voivat voimakkaan hajunsa vuoksi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ja suurina pitoisuuksina myös terveydellistä haittaa.

Tapauksissa, joissa kivihiilitervapohjaisia tuotteita löydetään asunnon rakenteista, on joskus ollut epäselvää, tulisiko rakenteet poistaa vai kannattaako ne jättää paikalleen.

Kuinka toimia, jos asunnossa on PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua?

  • Jos asunnossa on PAH-yhdisteisiin viittaavaa ratapölkyn hajua, voidaan ilmanäytteiden avulla selvittää, esiintyykö niitä huoneilmassa. Ilmanäytteitä ei välttämättä tarvita, jos hajun tiedetään johtuvan PAH-yhdisteistä ja jos korjaus- tai purkutoimenpiteitä halutaan tehdä häiritsevän hajun poistamiseksi.
  • Jos ilmanäytteet viittaavat PAH-yhdisteisiin, voidaan niiden lähde selvittää haitta-ainetutkimuksen avulla. Haitta-ainetutkimus voidaan teettää myös silloin, jos suunnittelee remonttia kiinteistössä, jossa on rakennusvuotensa perusteella voitu käyttää PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja.
  • Tutkimukset ja tulosten tulkinta kannattaa teettää pätevällä asiantuntijalla, kuten AHA- tai RTA-asiantuntijalla.
  • Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi, voivatko huoneilman PAH-yhdisteet aiheuttaa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.
  • PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien poistaminen ei aina ole tarpeellista, jos päästöjen kulkeutumista asuinhuoneisiin voidaan hallita.
  • Jos rakenteita joudutaan purkamaan, on purku tehtävä ns. haitta-ainepurkuna.
  • Kiinteistön omistaja vastaa terveyshaitan poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Julkaisu tukee Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteita edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.

Lisätietoja: Kivihiilitervatuotteet asuinrakennuksissa

Uutinen on julkaistu THL:n verkkosivuilla 15.6.2023.