THL: Tutkimus: Kodin huonekasvit lisäävät sisätilojen mikrobiston moninaisuutta

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että erityisesti luonnosta peräisin olevien mikrobien moninaisuus lapsuudenkodin sisätiloissa voi myöhemmin suojata astmalta ja allergioilta. Huonekasvien vaikutuksesta kodin mikrobistoon on kuitenkin ollut tähän mennessä vain vähän tutkittua tietoa.

– Tuoreen tutkimuksen mukaan huonekasvit muokkaavat mikrobistoa, jolle kodeissa altistumme. Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimusta siitä, minkä tyyppiset huonekasvien mikrobit erityisesti rikastuttavat sisäympäristöä sekä siitä, onko näillä mikrobeilla terveyden kannalta hyödyllisiä vaikutuksia, kertoo THL:n johtava tutkija Martin Täubel.

Jo muutama huonekasvi riittää muuttamaan kodin mikrobistoa

Tutkimuksessa oli kiinnostavaa, että kotiin tarvittiin vain muutama kasvi, jotta vaikutukset kodin mikrobiston monimuotoisuuteen voitiin havaita.

– Jos huonekasvien hyödyllisistä vaikutuksista saadaan lisää varmistusta, kasvit voisivat olla helppo tapa muokata kotien sisäympäristöjä terveyttä tukeviksi, astmalta ja allergioilta suojaaviksi, viihtyisyyden lisäksi, Täubel sanoo.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös selvitetty, voisivatko huonekasvit parantaa sisäilman laatua puhdistamalla ilmasta haitallisia kemikaaleja. Tämä ei kuitenkaan käytännössä toimi, koska tarvittaisiin erittäin suuri määrä kasveja, jotta kasvit voisivat tehokkaasti puhdistaa sisäilmaa epäpuhtauksista.

Tutkimukseen kerättiin näytteet belgialaisista kodeista. Tutkimus yhdistää tuoreimman kansallisen ja kansainvälisen tiedon siitä, miten varhaislapsuuden kodin mikrobistoa voitaisiin muokata terveyttä edistäväksi. THL:n tutkijat vastasivat kotien mikrobianalyyseista sekä datan tulkinnasta ja raportoinnista.

Artikkeli “Indoor green can modify the indoor dust microbial communities” julkaistiin maaliskuussa Indoor Air -tiedejulkaisussa.

Viite
Dockx, Y, Täubel, M, Bijnens, EM, et al. Indoor green can modify the indoor dust microbial communities. Indoor Air. 2022; 32:e13011.

THL