Tilat on suunniteltava oppimiseen koukuttaviksi

Emme tarvitse niinkään opetustiloja, vaan inspiroivia oppimisympäristöjä. Emme enää puhu myöskään opetusteknologiasta, vaan uudenlaisista sosio-digitaalisista vuorovaikutuksen muodoista. Koulujen ja yliopistojen tilaratkaisujen on oltava sellaisia, että ne koukuttavat oppimiseen. – RYM – Sisäympäristö-ohjelmassa teemme käyttäjälähtöistä ja monitieteistä tutkimusta, joka tuottaa maailman luokan osaamista osaamisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen, totesi kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta toukokuussa. 

Helsingissä pidettiinSHOK Summit, jossa kaikki kuusi SHOK-yhtiötä (CLEEN, DIGILE, FIBIC, FIMECC, RYM ja SALWE) esittelivät tutkimusohjelmiensa kärkituloksia. Puheenvuorossaan hän kuvasi mahdollisuuksia yhdistää kasvokkain tapahtuvat opetustilanteet virtuaalisesti tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tällaisissa ratkaisuissa olisi Longan mukaan potentiaalia suomalaisiin innovaatioihin, jotka mahdollistavat täysin uudenlaiset ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisen muodot niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin kotonakin.

RYM Oy on hiljattain uudistanut tutkimusstrategiansa. Uusiksi painopisteiksi on otettu hyvinvointia lisäävät tilat, tuottavuutta ja kilpailukykyä parantava resurssiviisaus sekä investointeja houkutteleva rakennettu ympäristö. Uudesta strategiasta ja Sisäympäristöohjelman tuloksista lisää sivuilla www.rym.fi.