TTL: Kommentoi ohjetta sisäilman laadun ja olosuhteiden arvioinnista työpaikoilla

Ohjeluonnoksen nimi on Ohje sisäilman laadun ja olosuhteiden arviointiin työpaikoilla. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimuksia ja arviointeja tekeville asiantuntijoille, kuten rakennusterveysasiantuntijoille (RTA) ja LVI-asiantuntijoille.

Arvioinnin avulla saadaan kokonaiskuva sisäilman laadusta ja olosuhteista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä esimerkiksi sisäilmaongelmien ratkaisemisen tueksi. Edellä mainittua tietoa tarvitaan myös, jos halutaan työterveyslääkäriltä arvio rakennuksen tai sen osan terveydellisestä merkityksestä työntekijöille.

Uusi ohje korvaa aiemman Työterveyslaitoksen ohjeen Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen.

Ohjetta on kehitetty käyttäjiltä saadun palauteen pohjalta. Palautetta käyttäjiltä kerättiin kyselyllä helmikuussa 2021.

Ohjeluonnosta voi kommentoida 31.12.2021 asti.

Linkki lyhyeen kyselyyn, johon vastaamalla ohjetta voi kommentoida
Linkki ohjeluonnokseen