TTL: Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa pitää käynnistää nykyistä aikaisemmin – uusi toimintamalli työpaikkojen avuksi

Työkyvyn tuen malli on tarkoitettu ensisijaisesti esihenkilön työn tueksi. Painopiste on työpaikan omissa toimissa sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä.

– Vaikka työpaikoilla on käytössä monenlaisia työkyvyn tukitoimia, niin sisäilmatilanteissa tuki tulee työyhteisölle ja yksittäiselle työntekijälle usein liian myöhään tai sitä ei ole ollenkaan, sanoo erikoislääkäri Hanna Keränen Työterveyslaitoksesta.

– Olemme suunnitelleet mallin työpaikoilta nousseiden tarpeiden perusteella. Mallia on kehitetty työpajoissa, joihin osallistui esihenkilöitä, henkilöstön edustajia, kiinteistön omistajia, työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä kiinteistöhuollon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaisia. Lisäksi työpaikkojen kokemuksia ja tarpeita kartoitettiin kyselyn ja kirjallisuuden avulla, kertoo Keränen.

Työkyvyn tuen painopiste pitäisi olla ennakoinnissa

Malli jakaantuu ennakointiin eli työpaikan normaalien prosessien toteuttamiseen ja sisäilmatilanteen ratkaisuvaiheeseen. Toimien pääpaino tulisi olla ennakoinnissa. Ennakointivaiheessa rakennetaan luottamus työpaikan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kun luottamus on kunnossa, myös ongelmatilanteet on helpompi ratkaista.

Työyhteisön ja työntekijän tuki sekä rakennukseen liittyvät toimet pitäisi toteutua rinnakkain

Mallissa kuvataan esimerkkien avulla, mitä tuki työyhteisölle ja työntekijälle tarkoittaa sisäilmatilanteen eri vaiheissa. Myös rakennuksen ja työtilojen ylläpitoon ja käyttöön liittyviä toimia on kuvattu. Työyhteisön ja työntekijän tuki sekä rakennukseen liittyvät toimet pitäisi toteutua rinnakkain samaan aikaan. Sisäilmatilanteissa keskitytään liian usein pelkästään rakennukseen ja työyhteisö ja työntekijät unohtuvat.

Yksilön työkyvyn tukitoimissa työjärjestelyt ovat yleensä parempi vaihtoehto kuin sairauspoissaolot. Työjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi työnkuvan muutos, työtehtävien muutos ja työajan muutos.

Työkyvyn tuen mallin käyttöönottoa vauhditetaan kehittämishankkeessa

Mallin toimeenpano edellyttää tiivistä yhteistyötä työpaikoilla. Mallin toimeenpanoa on suunniteltu testattavan ja kehitettävän edelleen kehittämishankkeessa vuonna 2022.  Lisäksi mallia esitellään mm. työterveyshuollon koulutuksissa, Terveet tilat 2028 -verkostossa ja useilla verkkosivuilla. Kaikki palaute, kokemukset ja kehittämisideat otetaan mielellään vastaan.

Työkyvyn tuen malli on tehty osana Kansallista sisäilma- ja terveys -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry.
Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Toimintamalli löytyy Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilta.

Raportti: Työkyvyn tuen käytännöt työpaikoille sisäilmatilanteisiin. Moninäkökulmaisen toimintamallin yhteiskehittäminen asiantuntijoiden kysely- ja työpaja-aineistojen avulla. Hanna Keränen, Pirjo Juvonen-Posti, Kaisa Wallenius, Taina Kinnari, Aki Vuokko, Markku Sainio, Työterveyslaitos 2021.

Lue lisää Työterveyslaitoksen kotisivulta