TTL: Työterveyslaitos on uudistanut sisäilmaohjeitaan

Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti sisäilma- ja rakennusterveysasiantuntijoille sekä työterveyslääkäreille, mutta niistä hyötyvät myös kiinteistön omistajat, työnantajat, viranomaiset sekä työsuojelun ja terveydenhuollon ammattilaiset. Ohjeet perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon ja asiantuntija-arvioihin.

– On tärkeää, että arviointeja tekevillä asiantuntijoilla on käytössä ajantasaiset ja selkeät ohjeet heidän ratkoessaan työpaikkojen sisäilmaongelmia yhdessä työnantajien, kiinteistöä hoitavien ja työsuojelun ammattilaisten kanssa. On meidän kaikkien etu, että selvitykset ja arvioinnit tehdään oikein ja luotettavasti, sanoo tutkimusprofessori Kari Reijula Työterveyslaitoksesta.

Terveydellisen merkityksen arviointi on työterveyshuollon ydinosaamista

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa otetaan kantaa työpaikalla havaittujen terveysvaarojen, haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen merkitykseen terveydelle ja työkyvylle. Terveydellisen merkityksen arviointi on työterveyshuollon ydinosaamista ja sitä tehdään esimerkiksi työpaikkaselvitysten yhteydessä.

– Sisäilmatilanteissa terveydellisen merkityksen arvioinnissa on tähän asti korostunut rakennuksen olosuhteiden arviointi. Uudistetussa ohjeessa kehotetaan arvioinnissa huomioimaan myös työntekijöihin, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät sekä työpaikan toimintatavat työympäristön hallinnassa ja viestinnässä.  Näillä kaikilla on merkitystä sisäilmatilanteissa. Sisäilmaongelmille on ani harvoin vain yksi syy tai aiheuttaja, jatkaa Reijula.

Onnistunut viestintä on avainasia sisäilmaongelmien ratkaisussa. Sisäilma-asioiden käsittely sisäilmaryhmissä ja henkilöstöä osallistaen on todettu hyväksi toimintatavaksi.

Sisäilmastoselvitystä ja olosuhdearviointia koskeva ohje on uudistettu perusteellisesti

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa hyödynnetään sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tuloksia. Olosuhdearviointi kertoo kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Sisäilmastoselvitys on puolestaan olosuhdearviointia varten tehtävä rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimus.

– Olemme uudistaneet sisäilmastoselvitystä ja olosuhdearviointia koskevat ohjeet kentältä tulleita toiveita kuunnellen ja uusinta tutkimustietoa hyödyntäen, kertoo vanhempi asiantuntija Päivi Isokääntä Työterveyslaitoksesta.

–  Ohjeessa kuvataan aiempaa tarkemmin sisäilmastoselvityksen sisältö sekä olosuhdearvioinnin kriteerit ja tuloksen luokittelu. Luokittelussa on huomioitu laadukkaat ja hyvin huolletut rakennus- ja talotekniset ratkaisut hyvän sisäilman perustekijöinä.  Kokonaan uutta ohjeessa on raportointimalli.

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointiohje on tarkoitettu toimistojen ja toimistojen kaltaisten työpaikkojen, kuten koulujen, päiväkotien ja sote-tilojen sisäilmastoselvityksiin ja olosuhdearviointiin. Arviot tekee useimmiten rakennusterveysasiantuntija (RTA).

Uudet ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilta www.ttl.fi/sisailma

Uusiin ohjeisiin voi tutustua Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilla. Ohjeita esitellään myös Työterveyslaitoksen maksuttomissa webinaareissa Päivitä tietosi uusista sisäilmaohjeista – 28.9.2022 ja 10.11.2022. Ilmoittaudu 10.11.2022 webinaariin tästä.

Lue Työterveyslaitoksen tiedote 28.9. kokonaan TÄSTÄ.