Tuoko tupakkalaki muutoksia parvekkeella tupakointiin?

Tupakointion vähentynyt merkittävästi kiristyvän tupakkalainsäädännön avulla. Asiaan ovat vaikuttaneet myös muuttuneet asenteet. Tupakkalakia ollaan jälleen uudistamassa EU:n tupakkatuotedirektiivin vaatimusten mukaiseksi.

Tupakkalain uudistus liittyy osittain EU:n uusittuun tupakkatuotedirektiiviin, jonka on oltava täytäntöön pantuna jäsenmaissa viimeistään 20.5.2016. Uusi laki tulee vaikuttamaan erityisesti tupakointiin parvekkeilla, mikä on usein aiheuttanut ongelmia sekä sisäilman laadulle että naapurisovulle.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola kertoo, mitä uutta tupakkalakiin ehdotetaan ja miksi uutta tupakkalakia tarvitaan.

-Tupakkalain kokonaisuudistusta tarvitaan monestakin syystä, kertoo Paavola. EU:n tupakkatuotedirektiivi edellyttää useita muutoksia, mutta lisäksi tarvitaan myös kansallisia uudistuksia. Koska tupakkalaki on jo 40 vuotta vanha, siihen on matkan varrella tehty kymmeniä muutoksia, minkä vuoksi sen rakenne on nykyään hyvin hajanainen, painottaa Meri Paavola.

Paavola kertoo myös, että EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi koskee muun muassa tupakkapakkauksia, aineosia, kuvavaroituksia ja lisäksi sähkösavukkeet tuodaan tupakkalainsäädännön piiriin. Kansallisista uudistuksista Paavola mainitsee mahdollisuuden rajoittaa parvekkeella tupakointia nykyistä helpommin. Myös nuuskan maahantuontia voisi rajoittaa entisestään niin, että sitä voisi tuoda nykyisestä puolestatoista kilosta poiketen ainoastaan puoli kiloa, siis omaan käyttöön.

-Tupakkatuotteisiin pitää uuden direktiivin mukaan liittää myös kuvallisia varoituksia, kertoo Paavola. Tässä voisi päteä sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”.Kuvavaroitukset yhdessä tekstivaroitusten kanssa tehostavat varoitusten viestiä siitä, miten vaarallista tupakka on. Kuvavaroitukset ovat jo käytössä monissa maailman maissa, Euroopassa ainakin yli kymmenessä maassa.

Parveketupakointiin muutoksia

– Parvekkeella tupakointi on osoittautunut todella isoksi ongelmaksi, toteaa Paavola. Siitä tulee paljon palautetta meille ministeriöön, ja sen rajoittamisesta on keskusteltu todella pitkään. Tässä ehdotuksessa tupakointia ei kuitenkaan olla kieltämässä kaikilla yksityisillä parvekkeilla. Sen sijaan taloyhtiön toimeenpanema täyskielto tehdään mahdolliseksi, jos voidaan osoittaa, että savua kulkeutuu naapuriin tai naapurin parvekkeelle. Tähän tarvittaisiin kuitenkin terveysviranomaisen lausunto asiasta, nimenomaan savun kulkeutumisesta. Nykyisessä lainsäädännössä vaaditaan terveyshaitan toteamista, ja se on osoittautunut todella hankalaksi, korostaa Paavola.

Savukkeista halutaan uuden tupakkalain myötä kieltää myös erilaiset tuoksut ja maut, kuten mentoli. Paavola toteaa, että tämä perustuu uuteen tupakkatuotedirektiiviin. Makuaineet houkuttelevat erityisesti nuoria, ja juuri tätä houkuttelevuutta on haluttu ehkäistä näillä kielloilla. Monet nuoret aloittavat tupakoinnin esimerkiksi mentolisavukkeilla. Mentolin avulla tupakansavua on helpompi hengittää, sillä se turruttaa kurkkua ja myös peittää tupakan makua.

Sähkösavukkeet säätelyn piiriin

Lakiehdotuksessa sähkösavukkeita säänneltäisiin samoin kuin tavallisia savukkeita. Paavola täsmentää tätä sillä, että käytännössä tupakkatuotedirektiivi pakottaa päästämään nikotiinipitoiset sähkösavukkeet Suomessa markkinoille ja myyntiin. Nikotiini on kuitenkin myrkyllinen aine, joka aiheuttaa vakavaa riippuvuutta, minkä lisäksisähkösavukkeissa on todettu useita muitakin terveydelle haitallisia aineita. Myöskään sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista terveyteen ei vielä ole tutkimustietoa, koska kyseessä on uusi tuote markkinoilla, sanoo Paavola. Näistä syistä sähkösavukkeiden aiheuttamat mahdolliset riskit halutaan minimoida mahdollisimman hyvin, ja niitä säädellään yhtä tiukasti kuin tupakkatuotteitakin. Ehdotuksessa esitetään sähkösavukkeille makuaineiden kieltoa, esilläpitokieltoa, ikärajaa – alle 18-vuotialle ei niitä myytäisi – sekä lisäksi käyttökieltoa siellä, missä tupakointi on kielletty.