Tuoreen väitöskirjan mukaan uusi mittaluku vastaa ihmisen kokemusta lattioiden askeläänen eristävyydestä

Askeläänet ovat erilaisia asumisesta syntyviä, lattiaan kohdistuvia ääniä. Tällaisia ääniä aiheuttavat esimerkiksi kävely, esineiden putoaminen lattialle, lasten leikki ja huonekalujen siirtely. Huoneistojen ääneneristävyys, jonka yksi osa askelääneneristävyys on, vaikuttaa merkittävästi asumismukavuuteen ja -terveyteen.

Jo 1960-luvulta asti on tiedetty, että standardoidut mittaluvut eivät korreloi hyvin askelääneneristävyyden subjektiivisten arvioiden kanssa. Käytössä ollut mittausmenetelmä ei ole ottanut riittävästi huomioon erilaisten lattianpäällysteiden akustista käyttäytymistä eikä sitä, miten ihmiset kokevat äänet.

Kylliäisen tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää uusia mittalukuja, joka vastaavat aiempaa paremmin kerrostalossa asuvien subjektiivista kokemusta askeläänistä. Tutkimuksessa mitattiin ja tallennettiin todellisten askeläänilähteiden (kävely erilaisin kengin ja sukin, tuolin siirto, pallon pudottelu lattiaan) synnyttämää ääntä lattianpäällysteiden vaihdellessa. Samojen lattiarakenteiden askelääneneristys mitattiin askeläänikojeella, jolloin saatiin tieto niiden akustisesta käyttäytymisestä. Laboratoriossa toteutettujen kuuntelukokeiden avulla löytyi yhteyksiä fysikaalisten mittaustulosten sekä koehenkilöjoukon subjektiivisen kokemuksen välille. Näistä oli mahdollista johtaa uusia mittalukuja, jotka kytkevät ihmisten kokemuksen ja rakenteiden fysikaaliset ominaisuudet aiemmin käytettyjä mittalukuja paremmin toisiinsa.

Kylliäinen uskoo, että rakennusakustiikassa tulee jatkossa yleistymään tutkimus, joka perustuu erilaisten äänten kokemiseen ja häiritsevyyteen sen sijaan, että tutkittaisiin pelkästään rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia.

Mikko Kylliäisen väitöskirja on luettavissa täällä.

 


Osallistu Sisäilmauutisten lukijakyselyyn 17.9. mennessä – voit voittaa leffaliput!

Osallistu Sisäilmauutisten lukijakyselyyn. Kyselyn avulla haluamme kartoittaa, miten uutiskirje vastaa tarkoitustaan ja miten sitä voisimme jatkossa kehittää. Vastaathan lukijakyselyymme viimeistään 17.9.2019. Voit osallistua kyselyyn nimettömänä, mutta jättämällä sähköpostiosoitteesi osallistut Finnkinon leffalippujen arvontaan. Arvomme 4 kpl 2 leffalipun pakettia.

Pääset osallistumaan lukijakyselyyn TÄSTÄ