Tuotteita koskevat EU-määräykset velvoittavat mutta myös mahdollistavat laadukkaamman rakentamisen

FINVACin järjestämässä seminaarissa keskityttiin tuotteiden ekologista suunnittelua ja rakennustuotteita koskeviin EU-säädöksiin, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella kaikkien rakennusalan toimijoiden työhön.

Seminaarissa kuultiin mm. siitä, miten ekosuunnitteludirektiivi vaikuttaa LVI-tuotteiden suunnitteluun ja miten EU:n uusi tietokanta velvoittaa valmistajia ja maahantuojia. On selvää, että EU:ssa kehitettävät säädökset tuovat velvoitteita, mutta EU-tasoinen kehitystyö myös mahdollistaa rakentamisen laadun parantamisen.

Paneelikeskustelussa esillä vastuukysymykset

Tuote ja suunnitteluratkaisu kulkevat aina käsi kädessä, ja on tärkeää, että tuote soveltuu suunnitteluratkaisuun. Ideaalitapauksessa kaikki sujuu hyvin, mutta todellisuudessa kaikki ei suju aina mutkitta. Seminaarin yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa ääneen pääsivät niin suunnittelu, valmistaja, urakointi, rakennuttaja kuin kauppakin pohdittaessa, kuka vastaa jo asennetun tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Rakennushankkeessa kaikki tuotteet kulkevat aina suunnittelijan pöydän kautta. Suunnittelija toimii prosessissa asiantuntijana, ja hänen tehtävänään on varmistaa, että tuote vastaa ominaisuuksiltaan haluttua tavoitetta. Viimekädessä kuitenkin vastuu tuotevalinnoista on, ihan lainkin mukaan, rakennushankkeeseen ryhtyvällä. ”Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä haluaa rakennukseen turkkilaiset patterit, ei siinä suunnittelijalla ole paljon sananvaltaa.” Rakennushankkeeseen ryhtyvä lopulta siunaa valinnan, mutta esimerkiksi urakoitsijakaan ei ole vastuusta vapaa, mikäli hän esimerkiksi itse kysymättä vaihtaa tuotteen.

Vastuukysymys ei aina ole ihan yksiselitteinen – etenkään, jos lopputuote koostuu kahdesta tai useammasta tuotteesta. Jos tuotteeseen asennetaan tuote, jota yksistään koskisivat ekosuunnitteluvaatimukset, koskevatko sitä vaatimukset myös osana lopputuotetta?

– Säädösten ei ole tarkoitus ahdistaa toimialan sisäistä dynamiikkaa ja saada eri osapuolia kyttäämään toinen toisiaan, vaan lähtökohtana on laadukas lopputuote. Välillä tuntuu, että mietitään rangaistuksia ja sanktioita sen sijaan, että mietittäisiin, miten saadaan toteutettua kunniakkaasti laadukas rakennus, todettiin paneelissa lähes yhdestä suusta.

Seminaarin kaikki esitykset ovat ladattavissa FINVACin sivuilta.

FINVACin sivuilla on myös lisätietoa EU-lainsäädännön vaikutuksesta LVI-alan toimintaan ja tuotteisiin.

Teksti: Anna Merikari