Tupakkalaki tiukentuu

Harvalla lainsäädäntötoimella on Suomessa ollut niin suuri vaikutus sisäilman laatuun, kuin tupakkalailla. Sen myötä niin sanottu passiivinen tupakanpoltto on lähes loppunut ja tupakoitsijat ovat joutuneet siirtymään ulos tai heille määrättyihin paikkoihin nauttimaan harrasteestaan. Lakiuudistus asettaa rajoituksia tupakoinnille myös parvekkeella ja autossa sekä ottaa sähkösavukkeet lain piiriin. Oman kodin ilmaa tupakoitsija saa kuitenkin vielä rajoituksetta pilata.

Nyt on nähty tarpeelliseksi kiristää tupakkalakia vastaamaan paremmin nykyisiin haasteisiin. Etenkin sähkösavukkeiden haitat ovat osoittautuneet niin merkittäviksi, että ne on haluttu ottaa rajoittavien toimien kohteeksi. Uusi laki astui voimaan pääosin jo 15.8.2016, mutta parveketupakointirajoitusten osalta vasta ensi vuoden alusta. Samalla on suunniteltu ensi vuonna sähkötupakoiden verottamista, kun nikotiinia sisältävät sähkötupakat tulevat markkinoille. 

Nykyinen tupakkalaki on vuodelta 1976, ja sitä on muutettu kymmeniä kertoja. Uuden tupakkalain tarkoituksena on ehkäistä nuoria aloittamasta tupakkatuotteiden käyttöä ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä ja kannustaa ihmisiä lopettamaan tupakkatuotteiden käyttö. Lailla halutaan myös vähentää tupakoimattomien altistumista tupakansavulle.

Uusi laki panee täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivin. Osa lakimuutoksista perustuu puolestaan Suomen omaan harkintaan ja lainsäädäntötarpeisiin. Tupakkatuotedirektiivi edellyttää muun muassa, että tunnusomaiset maut eli muut kuin tupakkamaut kielletään savukkeista ja kääretupakasta. Suosituimmat maut, kuten mentoli, kielletään vasta siirtymäajan jälkeen vuonna 2020. Tekstivaroitusten lisäksi Suomessa myytäviin tupakkapakkauksiin tulevat kuvavaroitukset. Pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset peittävät tupakkapakkauksista 65 %.

Sähkösavukkeille rajoituksia 

Sähkösavukkeita säännellään jatkossa kuten muitakin tupakkatuotteita. Niille säädetään laissa sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille. Nikotiininesteiden myynti on luvanvaraista eikä nesteissä saa olla esimerkiksi karkki- ja hedelmämakuja. Sähkösavukkeita ei saa myöskään käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä.

Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnille ETA-maiden ulkopuolelta tulee 24 tunnin aikaraja. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön pitää olla poissa Suomesta yli 24 tuntia voidakseen tuoda mainittuja tuotteita maahan. Samaten kielletään tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden netti- ja muu etämyynti.

Autossa ei jatkossa saa tupakoida, jos kyydissä on alle 15-vuotias lapsi. Tupakointikielto autossa vähentää lasten altistumista tupakansavulle ja sen aiheuttamille terveyshaitoille. Tupakointikielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa esimerkiksi matkailuautossa.

Suomessa kielletään nuuskan tavoin muidenkin savuttomien tupakkatuotteiden (purutupakka ja nenänuuska) myynti ja maahantuonti. Matkustajatuonnin enimmäismääräksi säädetään yksi kilo savuttomia tupakkatuotteita (nuuska, nenänuuska, purutupakka). Tuonnille asetetaan vuorokausiraja, mikä tarkoittaa sitä, että kalenterivuorokauden aikana voi tuoda maahan yhden kilon savuttomia tupakkatuotteita.

Parvekkeella tupakointia voidaan rajoittaa savun kulkeutumisen perusteella

Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa parvekkeille ja muille ulkoalueille, kuten terasseille. Kunnan viranomainen voi määrätä tupakointikiellon, jos savua voi rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle. Savun kulkeutuminen riittää kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitse osoittaa, toisin kuin nykyisin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä. Tiukemmin edellytyksin on mahdollista puuttua tilanteeseen myös silloin, jos savu leviää asunnosta toiseen rakenteiden kautta.

Tupakoinnin haitan toteaminen siirtyy siis taloyhtiöiden ja talojen omistajien vastuulle ja toimenpiteet parveketupakoinnin rajoittamisesta tulevat varmaan olemaan käytännössä usein vaikeita. 

Siirtyykö tupakointi sisälle?

Julkisuudessa on kesän aikana pohdiskeltu uuden tupakkalain muutoksen soveltamiseen mahdollisesti liittyviä ongelmia. Tupakkaoikeudenkäynneistä tunnetuksi tullut siviilioikeuden emeritusprofessori Erkki Aurejärvi ihmettelee Puheenvuoro-blogissaan, miksi uudessa tupakkalaissa kielletään tupakointi yksityisautossa, kun kyydissä on alle 15-vuotias lapsi, mutta koti on jätetty ”vapaaksi tupakointialueeksi”. 

Hän toteaa, että Suomessa on alle 15-vuotiaita lapsia lähes 900 000 ja osa heistä joutuu vauvasta lähtien elämään savuisessa kodissa. Eduskunnassa tätä kysymystä on pohdittu vuosina 2009 ja 2016. Asian vakavuus tiedostetaan, mutta perustuslakivaliokunta tulkitsee lakia niin, että tupakoitsijan oikeudet painavat enemmän kuin lasten oikeudet, ”tupakkaprofessorina” tunnettu Aurejärvi toteaa. 

Hän viittaa perustuslakivaliokunnan lain valmistelutyössä esittämään näkemykseen, jonka mukaan asuntoja koskeva tupakointikielto loukkaisi perustuslaissa säädettyä henkilökohtaisen vapauden suojaa ja samoin turvattua yksityiselämän ja kotirauhan suojaa. 

Aurejärvi painottaa, että ”Henkilökohtainen vapaus”, ”yksityiselämän suoja” ja ”kotirauhan suoja” ovat tietysti tärkeitä, mutta jos ollaan tarkkoja, tässä tapauksessa on kyse kuitenkin vain tupakoitsijan mukavuuksista. Kotona tupakoimisen kieltohan ei merkitsisi täydellistä tupakointikieltoa; tupakoitsijan vain täytyisi nähdä se vaiva, että menee ulos polttamaan. Vertailussa ovat tupakoitsijan mukavuudet ja lasten henki ja terveys, hän kommentoi.

Lapset tupakoinnin uhreina

Tupakkalakia kiristetään muutaman vuoden välein ja on vain ajan kysymys, milloin lasten vahingoittaminen tupakoitsijan kotona kielletään. Ja tulee myös aika, jolloin perustuslakivaliokunnan jäsenten arvomaailma joutuu ihmettelyn kohteeksi, hän jatkaa.

Vastaavankaltaisiin pohdiskeluihin joutuu, jos taloyhtiöissä lähdetään yleisesti ja kattavasti kieltämään parvekkeilla tupakointi. Sehän mahdollisuus on uuden lain mukaan olemassa. Tällöin saattaa tupakointi siirtyä seinien sisään koteihin, joissa tulos on lasten kannalta Aurejärven ajatusten kanssa samansuuntainen. Lapset altistuvat entistä enemmän tupakansavulle. Parveketupakoinnin kiellon tulkintaongelmat tulevat varmasti aiheuttamaan vaikeuksia taloyhtiöissä.

EK