Tuula Putus ympäristölääketieteen professoriksi Turkuun

Kuva: Turun Yliopisto

Viime aikoina on sisäilmaston aiheuttamien oireiden ja sairastumisen lääketieteellisen tutkimisen ja laajemmin koko ympäristölääketieteen alueella menty kovasti eteenpäin. On saatu mm. aikaan yhtenäistettyjä tutkimus- ja hoitokäytäntöjä. Myös lääkäreiden opetuksessa tällä alueella ollaan etenemässä. Siitä esimerkkinä se, että lääketieteen tohtori Tuula Putus on nimitetty ympäristölääketieteen professoriksi Turun yliopistoon. Uusi vakinaistetun professuurin nimike on nyt työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori ja sellaisena ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Hän on toiminut  Turussa työterveyshuollon ja työlääketieteen professorina. Tämä ensimmäinen kokoaikainen alan professuuri Suomessa oli rahoitettu Työsuojelurahaston apurahalla. Työsuojelurahaston rahoitusta oli vielä vuosi jäljellä, mutta Turun yliopisto halusi vakinaistaa toimen. Tämä tapahtui lausuntoprosessin jälkeen. Nimikettä laajennettiin Tuula Putuksen pyynnöstä myös ympäristölääketieteeseen, koska työterveyshuollossa ja työlääketieteessä tutkimustoimintaa on nykyään hyvin vähän. Väitöskirjaohjattavien painopiste ei myöskään tänään ole työterveyden puolella.

Ruotsissa on ympäristölääketieteen kokoaikaisia professoreita ollut kymmenet vuodet, Suomessa ei ainuttakaan. Se kuvastaa ehkä meidän arvojamme ja alan arvostusta lääkärikunnan parissa sekä yhteiskunnassa yleisemmin.

Teksti: Esko Kukkonen