Työterveyslaitos täyttää tänä vuonna 70 vuotta

Juhlavuoden kunniaksi Työterveyslaitos on julkistanut historiikin Majakka ja Luotsi – Työterveyslaitos 70 vuotta. Teos kertoo laitoksen vaiheista sodan jälkeisestä ajasta nykypäivään ja valaisee samalla yhteiskunnan ja työelämän muutosta vuosikymmenten aikana. Historiikki julkistettiin Hotelli Seurahuoneen Pyöreässä Salissa eli samassa paikassa, jossa laitoksen perustamiskokous pidettiin 70 vuotta sitten.

Työterveyslaitoksen juuret juontavat sotien aikaan, jolloin nuori lääkäri Leo Noro alkoi selvittää ammuslataamojen työntekijöiden räjähdysainemyrkytyksiä. Hänen tutkimuksensa saivat puolustusvoimien johtavien lääkärien huomion ja kiinnostus ammattitautien tutkimiseen Suomessa alkoi herätä. Helsingin yleisen sairaalan ammattitautien osasto perustettiin 1945 ja alan tutkimusta ryhtyi rahoittamaan Ammattilääketieteen säätiö. Säätiö perusti Työterveyslaitoksen. Laitos kansallistettiin ja muutettiin sosiaali- ja terveysministeriön alaiseksi itsenäiseksi julkisoikeudelliseksi yhteisöksi vuonna 1978.

Sotakorvausteollisuuden leimaaman työelämän ongelmia olivat erilaiset riski- ja rasitustekijät, kuten tapaturma- ja myrkytysvaarat, painavat taakat ja rasittavat työasennot. Sittemmin moni työ on muuttunut raskaasta ruumiillisesta työstä kevyemmäksi toimistotyöksi.

Tänään haasteena on muutos

2000-luvulla työelämää kuvaava avainsana on ollut muutos. Henkisen kuormituksen hallinnasta on myös tullut yhtä tärkeää kuin fyysisten riskien torjunnasta. Työterveydelle ja työturvallisuudelle on asetettu uusia odotuksia, jotka ovat heijastuneet myös Työterveyslaitoksen toimintaan, kertoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Harri Vainio.

– Työterveyslaitos on ikääntynyt onnistuneesti itseään uudistamalla. Matka 1940-luvulta tähän päivään ei ole mennyt jälkiä jättämättä, mutta ne jäljet ovat toiminnan jälkiä työelämässämme, hän sanoo.

Valtion tiukka taloustilanne ja valtion budjettiavun leikkaukset ovat koskettaneet myös Työterveyslaitosta. Henkilöstöä on jouduttu irtisanomaan, tiloja tiivistämään ja toimintoja supistamaan. Harri Vainio toivoo silti, että supistuneenakin Työterveyslaitos on valmis kohtaamaan tulevaisuuden työelämän innostuneena, uudistumiskykyisenä ja motivoituneena, luottaen henkilöstönsä vahvaan osaamiseen.

Historiikin Majakka ja Luotsi – Työterveyslaitos 70 vuotta on kirjoittanut historioitsija, valtiotieteen tohtori Eino Ketola. Kirjan nimi viittaa laitoksen rooliin työelämän karikoiden ennakoijana ja havereiden ehkäisijänä. Historiikkia saa tilata TTL- kirjakaupasta, kirjakauppa@ttl.fi, p. 030 474 2543

Historiaa on nähtävissä myös elävänä: Työterveyslaitoksen esittelyfilmi 1950 -60 -luvun vaihteesta on katsottavissa laitoksen Youtube- kanavalta. Video, jota voi katsoa lyhyempänä tai pidempänä versiona, vie mukanaan 1950-luvun Suomeen ja Helsinkiin. Työterveyslaitoksella on myös juhlavuoden sivu verkossa

 

Lue lisää