Ulla Haverinen-Shaughnessy Hyvä sisäilma ja rakennusterveys -alueen professoriksi Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkimusohjelma vastaa erityisesti rakennusalan osaajatarpeisiin, ja tutkimusohjelma kouluttaa osaajia kolmella rakentamisen alueella: rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, yhdyskuntatekniikka sekä rakentamisterveys ja elinkaarirakentaminen. Ulla Haverinen-Shaughnessyn professuuri sijoittuu ohjelman Hyvä sisäilma ja rakennusterveys -tehtäväalueeseen.

– Tavoitteena on kehittää opetusta ja tutkimusta tällä alueella. Oulun yliopistoon tullaan kehittämään aiheeseen oma opintosuuntansa, jonka opiskelija voi sisällyttää DI-tutkintoonsa. Myös tohtorikoulutusta on tarkoitus kehittää. Lisäksi kyseisen alueen tutkimusta kehitetään, ja tavoitteena on etsiä uusia rakennus- ja taloteknisiä sekä kiinteistönpitoon sopivia ratkaisuja sisäympäristön laadun hallintaan – ja pyrkiä edistämään Suomessa kehitetyn osaamisen ja taitotiedon viemistä kansainvälisille markkinoille, Haverinen-Shaughnessy kertoo uudesta tehtävästään.

Ulla Haverinen-Shaughnessy

– Odotan innolla uusia haasteita ja toivon, että voin uudessa tehtävässäni auttaa sisäilma- ja rakennusalaa vastaamaan uusiin haasteisiin.

Sisäilmatyötä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

Haverinen-Shaughnessylla on pitkä ura sisäilma-alalla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hänen tutkimusalueenaan on ollut sisäympäristön laatu ja rakennusten terveellisyys mukaan lukien kosteus- ja homevauriot, koulujen sisäympäristön laatu ja sen yhteys oppilaiden terveyteen ja oppimiseen, asumisterveys ja -turvallisuus Suomessa sekä rakennusten energiaparannusten vaikutukset sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen.

Haverinen-Shaughnessy on työuransa aikana osallistunut ja koordinoinut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusprojekteja Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja toiminut asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa (ml. EU ja WHO). Hän on myös toiminut kansainvälisen sisäilmayhdistys ISIAQin hallituksessa vuodesta 2016 alkaen ja VP Researchinä vuodesta 2018 alkaen.

– Tällä hetkellä olen mukana järjestämässä kaikille avoimia, ilmaisia webinaareja, jotka liittyvät tarttuvien tautien leviämiseen sisäympäristöissä, sekä keräämässä avointa tietokantaa eri maiden sisäilman laatuun liittyvistä ohjeista ja määräyksistä, Haverinen-Shaughnessy kertoo.

Ulla Haverinen-Shaughnessy kehottaa ottamaan yhteyttä, mikäli sisäilma- ja rakennusterveysalan (jatko)opinnot ja/tai tutkimusyhteistyö kiinnostaa. Hän myös toivottaa kaikille tsemppiä vallitsevan koronaviruspandemian keskelle ja toteaa:

– Tämä tilanne antaa varmasti viitteitä myös siitä, miten tulevaisuudessa pitää entistä enemmän keskittyä ilmastonmuutoksen ja Covid-19-kaltaisten pandemioiden aiheuttamiin uhkiin ja ihmisten suojelemiseen niiltä kaikkialla maailmassa. Mielestäni älykkäillä rakennus- ja taloteknisillä sekä kiinteistönpidollisilla ratkaisuilla näitä riskejä voidaan pienentää ja edesauttaa myös muun muassa julkisten ja liikerakennusten hallittua auki pitämistä kriisien keskellä.

Ulla Haverinen-Shaughnessy

  • Valmistunut Tampereelta rakennustekniikan DI:ksi v. 1997
  • Toiminut tutkijana ja erikoistutkijana THL:ssä vuosina 1997-2016 (sen jälkeen asiantuntijatehtävissä)
  • Väitellyt tohtoriksi v. 2002
  • Post-doc-kausi Yhdysvalloissa (Illinois Institute of Technology) Fulbright ja Suomen Akatemian rahoittamana vuosina 2002-2004, Suomen Akatemian tutkijatohtori-projekti 2005-2007
  • Visiting Professor Tulsan Yliopistossa vuodesta 2006 alkaen
  • Tampereen yliopiston rakennustekniikan osaston dosentti (Rakennusten terveellisyys) vuodesta 2007 alkaen
  • Yksityisellä sektorilla tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä vuosina 2017-2020

Teksti: Anna Merikari