Ulla Haverinen-Shaughnessy Sisäilmayhdistyksen hallitukseen

Ulla Haverinen-Shaughnessylla on pitkä, yli 25-vuotinen työhistoria tutkijana ja erikoistutkijana sisäympäristön laatuun liittyvissä projekteissa Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hänen tutkimuskohteinaan ovat pääasiassa olleet koulut ja asuinrakennukset.

– Kouluissa olemme selvitelleet sisäympäristön laatuun vaikuttavien tekijöiden (ml. ilmanvaihto, kosteus- ja homevauriot, lämpöolosuhteet, siivous) vaikutuksia oppilaiden terveyteen, hyvinvointiin ja oppimiseen. Asuinrakennuksissa olemme toteuttaneet mm. valtakunnallisia asumisterveyskyselyitä ja tutkineet energiaparannusten vaikutuksia sisäympäristön laatuun, asumisterveyteen ja viihtyvyyteen. Yhtenä tutkimusalueena on ollut myös rakennusten kosteus- ja homevauriokorjausten onnistumisen arviointi.

– Oulun yliopistolla on käynnissä myös useita tutkimushankkeita, joissa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä kehitetään infektioriskien hallintaa rakennuksissa ja työmailla. Lisäksi Oulussa kehitetään rakennusterveyskoulutusta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa sekä maksullisena täydennyskoulutuksena. Kehityksen kohteena on myös tutkimusta ja koulutusta tukeva infra sekä rakennusterveyden osaamiskeskus, joka kokoaa toimijoita ja kehittää yhteistyötä alueella.

Haverinen-Shaughnessy on kuulunut kansainvälisen sisäilmajärjestö ISIAQ:n hallitukseen, ja parhaillaan hän johtaa ISIAQ:n tieteellis-teknistä komiteaa SCT34:ää (IEQ Guidelines).

Haverinen-Shaughnessy toteaa Sisäilmayhdistyksellä olevan vahva rooli sisäilma-alan tiedon jakajana ja toimijoiden yhdistäjänä myös tulevaisuudessa.

– Sisäilmastoluokituksen kehittäjänä Sisäilmayhdistys on ollut edelläkävijä ja suunnannäyttäjä paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Yhtenä tulevaisuuden suuntana voisi olla suomalaisten vahvan osaamisen nostaminen kansainvälisille markkinoille.

– ISIAQ:n ja Sisäilmayhdistyksen yhteistyötä olisi hyvä kehittää entisestään, koska sen avulla suomalaiset toimijat voitaisiin linkittää tiiviimmin kansainväliseen verkostoon. Lisäksi olisi tärkeää kehittää kansallista tutkijaverkostoa, missä Sisäilmayhdistyksellä voisi niin ikään olla keskeinen rooli mm. avoimuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämisessä.

Suomi on pieni maa, ja Haverinen-Shaughnessy pitää tärkeänä, että meillä ei olisi liikaa keskinäistä kilpailua, vaan tunnistaisimme toistemme vahvuudet ja pyrkisimme omalla panoksellamme vahvistamaan niitä entisestään.

– Avoin, positiivinen, ulospäinsuuntautunut vuorovaikutus ja laaja-alainen näkökulma on mielestäni ehdoton edellytys sille, että kykenemme ratkaisemaan meitä kaikkia koskevat megahaasteet, kuten ilmastonmuutoksen ja pandemiat, parhaalla mahdollisella tavalla.

Toim. Anna Merikari

Sisäilmayhdistyksen hallitus 2022–2026: Anne Hyvärinen, Risto Kosonen, Pertti Pasanen, Pasi Pipatti, Heidi Salonen, Ulla Haverinen-Shaughnessy ja Jorma Säteri