Uuden selvityksen mukaan VOC-yhdisteiden pitoisuudet kodeissa ovat pieniä ja terveysvaikutukset epätodennäköisiä

Haitalliset terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä asunnoissa tyypillisesti esiintyvillä pitoisuuksilla.

– Yksittäisissä asunnoissa jonkin yhdisteen terveysperusteinen ohjearvo voi ylittyä – yleensä kuitenkin vain lievästi. Arvon ylittyminenkään ei tarkoita suoraan sitä, että terveysvaikutuksia todennäköisesti ilmenisi, kertoo THL:n tutkija Miina Juntunen.

VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus on laskenut

Tutkimusjakson aikana vuosina 2010–2019 VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuus asunnoissa laski 40 %. Pitoisuuksien pienenemiseen on vaikuttanut todennäköisesti muutokset esimerkiksi rakennusmateriaaleissa ja liikenteen päästöissä.

VOC-yhdisteiden yleisiä lähteitä sisäilmassa ovat rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä erilaiset kuluttajatuotteet, kuten siivous- ja puhdistusaineet, hajusteet ja kosmetiikka. Myös esimerkiksi elintarvikkeista ja ruuanlaitosta vapautuu sisäilmaan VOC-yhdisteitä. Formaldehydin tyypillisiä lähteitä ovat erityisesti puupohjaiset rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä esimerkiksi puun ja kynttilöiden poltto.

Viite
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet asunnoissa: Pitoisuustasot, yleisimmät yhdisteet ja terveysvaikutukset

Lisätietoja
Työterveyslaitoksen työpaikkoja koskeva VOC-katsaus 
(Työterveyslaitos)

THL:n tiedote 15.3.2022