Uudet asetukset asunto-olojen arviointiin tulevat voimaan toukokuussa

Osana tämän kevään laajaa uusien määräysten pakettia hallitus sai viime metreillään valmiiksi uuden asetuksen asuntojen terveydellisistä olosuhteista ja asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Uudet asetukset tulevat voimaan jo 15.5.

Uusi huhtikuun lopulla annettu asumisterveysasetus pyrkii selkeyttämän asumisolosuhteiden arviointia monella tavalla. Asetuksella ministeriö korvaa asumisterveysohjeen. Asumisterveysasetus perustuu sisällöllisesti suurelta osin nykyiseen asumisterveysohjeeseen sekä vallitseviin käytäntöihin rakennusten terveyshaittojen selvittämisessä. Uuteen asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisiä ohje- ja viitearvoja on tarkennettu niiltä osin, kuin valvonnassa on havaittu muutostarpeita. Asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista tulee voimaan nopeasti, jo 15.5.2015.

Tärkein uudistus on terveydensuojeluviranomaisten apuna käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset, kertoo valmistelussa kauan mukana ollut, ministeriön neuvottelevaksi virkamieheksi 1.4. nimitetty Vesa Pekkola. Hänen mukaansa tarkoituksena on, että asiantuntijoita voidaan kouluttaa ja heidän ammattitaitoaan sekä pätevyyttään voidaan arvioida yhdenmukaisesti koko maassa. Pätevyysvaatimuksilla varmistetaan, että asiantuntijoilla on riittävä pätevyys arvioida rakennusten kosteus- ja homevaurioista sekä muista sisäilmaongelmista johtuvia tekijöitä.

-Tarkoituksena on, että jatkossa rakennusten terveyshaittoja selvittävät vain riittävän pätevät asiantuntijat riittävän luotettavilla tutkimusmenetelmillä. Asiantuntijoiden tiedot löytyvät julkisesta rekisteristä. Pätevän asiantuntijan avulla sisäilmaan liittyvät ongelmat saadaan nopeammin ja paremmin selvitettyä, sanoo Vesa Pekkola.

Hän kertoo myös, että pätevyysvaatimusten lisäksi asumisterveysasetuksella säädetään toimenpiderajoja muun muassa siihen, millainen sisämelu katsotaan terveydensuojelun näkökulmasta haitalliseksi ja milloin tupakoinnin naapureille aiheuttamiin haittoihin on mahdollista puuttua sekä mitkä ovat esimerkiksi asuntojen lämpötilavaatimukset.

Asetuksessa säädetään toimenpiderajat myös mikrobivaurioille, terveydensuojelun näkökulmasta riittävälle ilmanvaihdolle sekä monien kemiallisten tekijöiden pitoisuuksille. Näihin sekä asetuksen sisältöön muutenkin palaamme tarkemmin Sisäilmauutisten seuraavassa numerossa. Pekkola kertoo, että näiden toimenpiderajojen soveltaminen edellyttää viranomaisilta ja asiantuntijoilta paitsi mittausosaamista, myös haitan kokonaisarviointia sekä riskinarviointiin liittyvää osaamista.

Uusi asetus on löydettävissä STM:n sivuilta tiedotteen 93/2015 29.04.2015 liitteenä pdf- muodossa.