Uusi opas rakennusten kosteus- ja sisäilma-ongelmien tutkimiseen

Oppaassa on osaavasti esitetty tämän hetken tieto maassamme turhan tavallisista kosteusvaurioista ja niihin liittyvistä ongelmista. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa varmasti lukea se.

Oppaassa todetaan, että kosteusvauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia, mutta sisäilmaongelmia aiheuttavat myös muut, kosteudesta riippumattomat tekijät. Tästä syystä sisäilmaongelman ratkaisu edellyttää tyypillisesti hyvää kokonaisuuden hallintaa, jossa otetaan huomioon paitsi erilaisten kemiallisten ja mikrobiologisten altisteiden mahdollisuus, myös tilojen käyttöön, fysikaalisiin olosuhteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvät tekijät.

Uudessa oppaassa on pyritty kuvaamaan tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tutkimusmenetelmät. Sisäympäristön fysikaalisista olosuhteista tarkastellaan ainoastaan kosteutta ja lämpötilaa, jotka liittyvät kiinteästi rakennusten kosteus- ja lämpötekniseen toimivuuteen ja koettuun sisäilman laatuun. Lisäksi oppaassa käsitellään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, kuntotutkimuksen tilaamiseen liittyvää ohjeistusta sekä kuntotutkimusten tekijöiden pätevyysvaatimuksia ja pätevöitymistapoja.

Oppaan liitteisiin on koottu täydentävää tietoa, kuten kyselylomakkeiden malleja ja mallit kuntotutkimussuunnitelmasta ja -raportista. Liitteissä on kuvattu myös erityisesti vanhemmissa rakennuksissa tyypillisesti käytettyjä rakennusmateriaaleja, joita voidaan tunnistaa aistinvaraisesti.

Kosteus- ja mikrobivaurioiden poistaminen on tärkeää

Oppaassa korostetaan, että kosteus- ja mikrobivaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Tämän vuoksi kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen ja sisäilmaongelmien poistaminen on tärkeää. Kosteus- ja mikrobivaurioituneen tai muuten sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus on oleellinen osa korjaushanketta. Erittäin tärkeää on, että kuntotutkimuksella selvitetään ongelmien ja vaurioiden syyt, jotta rakennuksen korjaamiseksi osataan valita oikeat korjausmenetelmät.

Kuntotutkimusoppaan päivitystyön toteutti Vahanen–yhtiöt, jossa hankkeen johdosta ja koordinoinnista vastasivat diplomi-insinööri Pekka Laamanen ja FT, rakennusterveysasiantuntija  Miia Pitkäranta. Jälkimmäisen panos on varmasti ollut ratkaiseva ja hän onkin saanut nimensä julkaisun kanteen. Työtä valvomassa on ollut ympäristöministeriön edustajien lisäksi edustava joukko alan asiantuntijoita.

Opas on myynnissä Rakennustiedon verkkokaupassa. Sen voi myös ladata netistä Valtioneuvoston julkaisuarkiston kautta; Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75517